Sobitusrõngas vihmaveetorule

Sobitusrõnga abil saab ühendada omavahel kaks toru.

Ruukki veebilehel olev sisu on hoolikalt kontrollitud. Ruukki ei võta endale siiski mingisugust vastutust võmalike vigade ega käesolevas veebilehe väljavõttes olevate andmete valest kasutamisest põhjustatud otsese või kaudse kahju eest. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi. Ajakohase info leidmiseks külastage www.ruukki.ee.

Copyright© 2016 Ruukki Construction. Kõik õigused kaitstud.

  Värvid
  Tehniline info
  Läbimõõt (D) d1
  90 85
  100 98

  Connection-piece


  Dokumendid

  Brošüürid

  Paigaldusjuhised

  Detailjoonised

  Garantii