Renni allatulek

Renni allatulek ühendab omavahel renni ning äravoolusüsteemi. Allatulek on kujundatud nii, et ülemine osa sobitub täpselt renniga ning alumine läbimõõt ühtib toru läbimõõduga.

Renni allatulek on Ruukki Express katusekeskustes sees laokaubana.

Ruukki veebilehel olev sisu on hoolikalt kontrollitud. Ruukki ei võta endale siiski mingisugust vastutust võmalike vigade ega käesolevas veebilehe väljavõttes olevate andmete valest kasutamisest põhjustatud otsese või kaudse kahju eest. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi. Ajakohase info leidmiseks külastage www.ruukki.ee.

Copyright© 2016 Ruukki Construction. Kõik õigused kaitstud.

  Värvid
  Tehniline info
  Läbimõõt (D) d1 H B
  125/90 86 80  150
  125/100 96 80 150
  150/100 96 70 150

  Gutter-outlet-125
















  Dokumendid

  Brošüürid

  Paigaldusjuhised

  Detailjoonised

  Garantii