Torupõlv, 70°

Torupõlv ühendab allatuleku ning toru omavahel ning võimaldab toru majale lähemale viia.

Vihmaveesüsteemi paigaldamisel kasutatakse tavaliselt kahte põlve - ühte, mis suunab toru seinale lähemale ning teist, mis juhib toru maapinna suunas.Torupõlved on disainitud selliselt, et need ühilduvad allatuleku ning torudega suurepäraselt.

Torupõlved on saadaval Ruukki Express katusekeskustes laokaubana.

Ruukki veebilehel olev sisu on hoolikalt kontrollitud. Ruukki ei võta endale siiski mingisugust vastutust võmalike vigade ega käesolevas veebilehe väljavõttes olevate andmete valest kasutamisest põhjustatud otsese või kaudse kahju eest. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi. Ajakohase info leidmiseks külastage www.ruukki.ee.

Copyright© 2016 Ruukki Construction. Kõik õigused kaitstud.

  Värvid
  Tehniline info
  Läbimõõt (D) V d1 d2
  90 70°
  85 92
  100 70°
  98 102

  Bend


  Dokumendid

  Brošüürid

  Paigaldusjuhised

  Detailjoonised

  Garantii