Lehter

Kasutatakse suure veehulga kogumiseks neeludes ja katusepealsete rennide korral. Kasutatakse suuremate katusepindade korral.

Lehter on Ruukki Express katusekeskustes saadaval laokaubana.

Ruukki veebilehel olev sisu on hoolikalt kontrollitud. Ruukki ei võta endale siiski mingisugust vastutust võmalike vigade ega käesolevas veebilehe väljavõttes olevate andmete valest kasutamisest põhjustatud otsese või kaudse kahju eest. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi. Ajakohase info leidmiseks külastage www.ruukki.ee.

Copyright© 2016 Ruukki Construction. Kõik õigused kaitstud.

  Värvid
  Tehniline info
  Dnom (mm) D (mm)  D1 (mm) H (mm) 
  90 83 245 270 

   
  lehter
  Dokumendid

  Brošüürid

  Paigaldusjuhised

  Detailjoonised

  Garantii