Lumetõkke paigaldamine

Lumetõkete kasutamine aitab ära hoida lume ja jää ootamatut katuselt kukkumist. Seega jääb olemata kahju varale ja vigastused inimestele.
Ruukki lumetõkked on parim valik turul - ovaalse ristlõikega torud kannavad suuremaid koormuseid, kui ümmarguse profiiliga. Samuti on Soomes toodetud turvatarvikud testitud toimimaks just Põhjamaises kliimas.
Lumetõkete paigaldus ei ole midagi kaelamurdvat - järgides paigaldusjuhiseid saab sellega hakkama iga koduomanik.

Lumetõkke paigaldus Classic-profiilile

Lumetõkke paigalduskomplekti sobib kasutada nii kõigi Ruukki Classic katuseprofiilidega: Classic NextGen, Classic Premium, Classic C/D ja Classic Economy A/B. Valtsprofiilile (käsivalts) ei sobi kasutada Classic-profiilile mõeldud paigaldustooteid.

0:00 / 0:00

Lumetõkke paigaldus kiviprofiilile

Ruukkist leiab sobilikud lumetõkked kõikidele kiviprofiilidele: Adamante, Teraskivi FEB Forma, Armorium ja Finnera.


0:00 / 0:00

Lumetõkke paigaldus valtskatusele

Ruukki lumetõkke paigaldamine on võimalik ka käsivaltskatusele! Seejuures katusematerjali kruvidega läbistamata ja ilmastikukindlust säilitades.

0:00 / 0:00

Katusesilla paigaldamine

Katusesild tagab katusel töötamiseks stabiilse pinna, et oleks võimalik turvaliselt tegutseda. Enimlevinud lahendusena paigaldatakse käigutee korstna ette või taha, et korstnapühkijal oleks töötamiseks stabiilne jalgealune ning et ei rikutakse katusekattematerjali.

Ruukki katusesillad vastavad standardi  EN 12951 2. klassi katuseturvatoodete tingimustele, seega võib neid õigete paigaldusvõtete korral kasutada turvaköie ajutise kinnituspunktina. See võimalus on suureks abiks turvalisuse tagamisel näiteks katuselt lume koristamise puhul.

Katusesilla paigaldus Classic-profiilile

0:00 / 0:00

Katusesilla paigaldus kiviprofiilile

0:00 / 0:00

Katusesilla paigaldus valtskatusele

0:00 / 0:00

Katuseredeli paigaldamine

Katusele kinnitatud redel aitab ohutumalt katusel liikuda ja hoiab ära kahjustused katusekattematerjalile.

Ruukki katuseredel on parim valik turul - II klassi turvatootena võib Ruukki katuseredeli külge end ajutiselt turvaköiega kinnitada. Samuti on Soomes toodetud turvatarvikud testitud toimimaks just Põhjamaises kliimas.

Katuseredeli paigaldus ei ole midagi kaelamurdvat - järgides paigaldusjuhiseid saab sellega hakkama iga koduomanik.

Katuseredeli paigaldus Classic-profiilile

0:00 / 0:00

Katuseredeli paigaldus kiviprofiilile

0:00 / 0:00

Katuseredeli paigaldus valtskatusele

0:00 / 0:00

Võtke ühendust

Võtke meiega ühendust tasuta lühinumbril 1914
(E-R 8.00-16.00).