Ruukki veebilehel olev sisu on hoolikalt kontrollitud. Ruukki ei võta endale siiski mingisugust vastutust võmalike vigade ega käesolevas veebilehe väljavõttes olevate andmete valest kasutamisest põhjustatud otsese või kaudse kahju eest. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi. Ajakohase info leidmiseks külastage www.ruukki.ee.

Copyright© 2016 Ruukki Construction. Kõik õigused kaitstud.

  Üldandmed
  Kõik tooteomadused vastavad standardile EN 14509.

  Sandwich-paneelide tulepüsivuse standardite muudatused

  Värvid ja pinnakatted
  Projekteerimine
  Projekteerimise lihtsustamiseks pakub Ruukki CAD/BIM objektide ja dimensioonimisprogrammide valikut, mida saab alla laadida portaalist Software Toolbox. 

   
  Eelmodelleeritud BIM-objektid

  Laadige objektid alla (ArchiCAD)
  Laadige objektid alla (Revit)

   
  Dimensioneerimisprogramm TrayPan optimaalse paneelitüübi valimiseks

  Kasutajasõbralik TrayPani tarkvara võtab arvesse koormust, temperatuuri, sillet, soojusjuhtivust, tulepüsivust ja akustikat.
  TrayPanil on kaks kasutajaliidest:
   - optimeerimistööriist kiireks ja lihtsaks eelvalikuks,
   - projekteerija versioon üksikasjalikuks projekteerimiseks

  Laadige alla TrayPan

  Joonised (.dwg)

  Joonised (.pdf)

  Sildeavatabelid paneelide dimensioneerimiseks

  Helipidavuse näitajad

  Lisatarvikud
  Kergpaneeli lisatarvikuteks on katteliistud, alusvööd, akna ja uksepiidapostid, kinnitusvahendid, tihendid jne.

  Need lisatarvikud tagavad kiire paigalduse, kindlad kinnitused, tihedad liited ning välis- ja siseseinte kena väljanägemise samuti sobiva liite erinevate katusekonstruktsioonidega.
  Juhised

  Paigaldusjuhised

  Paigaldusjuhised sisaldavad infot järgneva kohta:

  • toote pakkimise põhimõtted,
  • transport ja mahalaadimine,
  • ladustamine ja
  • paigaldamine.

  Hooldusjuhised

  Hooldusjuhised sisaldavad infot pinna puhastamise ning värvimise kohta.

  Tootekirjeldused

  Tootekirjeldused sisaldavad infot järgneva kohta:

  • paneeli omadused,
  • dimensioneerimine,
  • pakendamine,
  • aknad ja nurgapaneelid,
  • paneelide kinnitamise põhimõtted.

  RUUKKI FORMA DESIGN INSTRUCTIONS

  Ruukki Forma design instructions explain how to design façade cladding systems on top of Ruukki sandwich panels.

  Sertifikaadid

  Toimivusdeklaratsioon

  Intruder resistance certificates

  Toote keskkonnaalane heakskiit