Sandwich-paneelid

Ruukki sandwich-paneele (kihtpaneele) kasutatakse fassaadides, katustes, vaheseintes ja lagedes. Tavalisemateks rakendusteks on tööstus- ja kaubandushooned, spordihallid, laod ja elektrijaamad. Paneelid sobivad ka toidutööstuse ehitustöödeks.

Ruukki sandwich-paneelid on kuluefektiivsed eelkoostatud elemendid, mis koosneb sisemisest isolatsioonikihist kahe värviga kaetud teraslehekihi vahel. Isolatsiooniosa võib olla mineraalvillast või PIR-ist.

Lisaks sandwich-paneelidele pakub Ruukki laias valikus nende paigaldamiseks vajalikke tarvikuid ja tööriistu. Samuti pakume laia valikut asjatundlikke teenuseid ja täielikku tehnilist tuge.

Tähelepanu: Ruukki sandwich-paneelide tooteportfell on kaasajastatud vastavalt muudatustele standardis EN 14509. Sandwich-paneelid PU (polüuretaan) isolatsioonitäitega on asendatud E-PIR (polüisotsüanuraat) isolatsioonitäitega. Väga nõudlike rakenduste tarbeks pakume sandwich-panele X-PIR polüisotsüanuraat ja mineraalvill (MW) isolatsioonitäitega.

Ruukki sandwich-paneelide valik

Energiapaneelid

Ruukki® energiapaneelide süsteem on täielik fassaadilahendus, mis vähendab teie hoone energiakulu tänu suurepärasele energiatõhususele.

Life-paneelid

Ruukki® life-paneelid on meie kõige jätkusuutlikumad sandwich-paneelid. Need töötatakse välja, optimeerides kõiki tegureid alates toormaterjalidest ning lõpetades ümbertöötlusega, et minimeerida nende mõju keskkonnale.

Paneelid külmhoonetele

Meie külmhoonetele mõeldud paneelide süsteem pakub madalaid jooksvaid kulusid ja kõrgetasemelist hügieeni.

Muud paneelid

Meie paneelide põhivalik pakub laias valikus kõrgekvaliteedilisi tooteid kuluefektiivseks ehituseks.

Ruukki materjalid erinevatesse kliimatingimustesse

UV-kindlus

Pinnakatte vastupidavust loomulikule väliskiirgusele (UV-kiirgusele) on kirjeldatud UV-kindluse kategooriates Ruv1–Ruv4 vastavalt standardile EN10169. UV-kindlus kirjeldab, kui hästi suudab kattematerjal oma algset värvi ja läiget välistingimustes säilitada. Ruv1-kategooria kattematerjalidel on väga nõrk UV-kindlus ja neid tuleks kasutada ainult sisetingimustes. Ruv4-kategooria kattematerjalidel on tugev UV-kindlus ja seetõttu on need sobivad välistingimustes kasutamiseks.
 

Korrosioon

Kõik fassaadimaterjalid reageerivad välistingimustes väliskeskkonna mõjudele. Nende reaktsioonide kiirus ja mõju sõltuvad  atmosfääritingimustest (nt niiskus, õhu soolsus, vääveldioksiidi sisaldus) ja fassaadil kasutatavatest materjalidest.  Atmosfääritingimused on jaotatud  keskkonnaklassidesse (C1–C5) vastavalt standardile EN12944. Selle järgi saavad materjalide  tootjad ja projekteerijad hinnata toodete sobivust antud keskkonda ja projekti.


Keskkonnaklass Välitingimustes Sisetingimustes
C1 - Köetavad puhta atmosfääriga hooned, nt kontorid, poed, koolid, hotellid.
C2  Madala saastetasemega atmosfäärid. Enamasti maapiirkonnad.  Mitteköetavad hooned, kus võib tekkida kondensatsioon, näiteks depood, spordihallid.  
C3  Linna- ja tööstusatmosfäär, keskmine väävelhappesaaste tase. Madala õhusoolsusega rannikupiirkonnad.   Tootmisruumid, kus on kõrge niiskus ja mõningane õhusaaste, näiteks toidutsehhid, pesumajad, pruulikojad, meiereid. 
C4  Keskmise õhusoolsusega tööstuspiirkonnad.  Kemikaalivabrikud, ujulad, rannaäärsed laeva- ja paaditehased. 
C5-I  Tööstuspiirkonnad, kus on kõrge niiskus ja korrodeeriv atmosfäär.  Hooned või alad, kus on peaaegu püsivalt kondensatsioon ja kõrge saastetase.  
C5-M  Kõrge õhusoolsusega ranniku- ja avamerepiirkonnad.  Hooned või alad, kus on püsiv kondensatsioon ja kõrge saastetase. 

Võtke meiega ühendust

Seotud lingid

Dokumendid

Toetame teid detailsete jooniste, paigaldusjuhiste ja muud tüüpi dokumentidega.

Sertifikaadid ja heakskiidud

Siit leiate teavet meie haldussüsteemi sertifikaatide ja toodetega seotud dokumentatsiooni kohta.

Näidisobjektid

Ruukki näidisobjektid on leitavad toote või ehitise tüübi järgi.