Ruukki veebilehel olev sisu on hoolikalt kontrollitud. Ruukki ei võta endale siiski mingisugust vastutust võmalike vigade ega käesolevas veebilehe väljavõttes olevate andmete valest kasutamisest põhjustatud otsese või kaudse kahju eest. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi. Ajakohase info leidmiseks külastage www.ruukki.ee.

Copyright© 2016 Ruukki Construction. Kõik õigused kaitstud.

  Mõõtmed ja kujud
  Lisatarvikud

  Lisatarvikud

  Projekteerimine

  Tööriistad projekteerimiseks

  Ruukki dimensioonimistarkvara PurCalc täiustatakse ja uuendatakse pidevalt, et hõlbustada Ruukki kergtalade projekteerimist ja optimeerimist.

  Õigete filtrite valimine aitab teil valida toodete õiged omadused. Tarkvara võimaldab arvutada mitmesuguseid kergtalade paigaldusskeeme nii trapetsprofiilidest kui sandwich-paneelidest katusele. 

  Lae alla PurCalc

  Detailjoonised (.dwg)

  Detailjoonised (.pdf)

  Juhised

  Tellimine

  Kasutage Ruukki optimeerimistarkvara PurCalc kergtaladest konstruktsioonide projekteerimiseks.

  Lisage tellimusse järgmine teave:

  • Kergtala tüüp
  • Materjali paksus
  • Pikkus
  • Arv

  Eelaugustatud kergtalade puhul saatke meile kergtalade joonised, kus on märgitud aukude asukohad.

  pre-punched-purlins

  Tehniline manuaal

  Teenused

  Kergtaladele on võimalik tehases stantsida augud kinnituspoltide jaoks. See hõlbustab ja kiirendab ehitust kohapeal. Avade standardsuurused ja asukohad on toodud allpool. Täpsemate võimaluste kohta lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

  Stantsimise teel tehtavate avade tüübid:

  • materjali maksimumpaksus on 3 mm (kui diameeter on 60 mm, on materjali maksimumpaksus 2 mm);
  • avasid on võimalik teha reas;
  • ovaalseid ja ristkülikukujulisi avasid on võimalik pöörata 90 kraadi.
  Ava tüüp Diameeter (mm) Pööramine(°) NE piirkond
  (Vimpeli)
  x = reas olevate aukude arv on piiramata 
  CEE piirkond
  (Zyrardow)
  Reas 
  olevate avade arv (tk) 
  ring 7 -  x  3
  ring 10 -  x  3
  ring 12 -  x  3
  ring 14 -  x  3
  ring 16 -  x  3
  ring 18 -  x  3
  ring 20 -  x  3
  ring 22 -  x  3
  ring 26 -  x  3
  ring 60 -  x  1
  ovaal 12×24 90  x  3
  ovaal 14×24 90  x  3
  ovaal 16×35 90  x  3
  ovaal 18×31.7 90  x  3
  ovaal 18×35 90  x  3
  ovaal 20×35 90  x  3
  ristkülik 5×25 90  x  -

  Sertifikaadid

  Toimivusdeklaratsioon