Ruukki veebilehel olev sisu on hoolikalt kontrollitud. Ruukki ei võta endale siiski mingisugust vastutust võmalike vigade ega käesolevas veebilehe väljavõttes olevate andmete valest kasutamisest põhjustatud otsese või kaudse kahju eest. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi. Ajakohase info leidmiseks külastage www.ruukki.ee.

Copyright© 2016 Ruukki Construction. Kõik õigused kaitstud.

  Mõõtmed ja kujud
  Tooraine
  Lisatarvikud
  Kandvate profiilide tarne koos lisatarvikutega (sh tihendid, kinnitite ja lisaplekkidega) võimaldab kiiret paigaldust, garanteerib sõlmede tiheduse ja viimistletud tulemuse. 
  Projekteerimine
  Projekteerimise lihtsustamiseks pakub Ruukki CAD/BIM objektide ja dimensioonimisprogrammide valikut, mida saab alla laadida portaalist Software Toolbox.

   
  Dimensioneerimistarkvara ComSlab

  Dimensioneerimistarkvara Comslab võimaldab liitprofiili projekteerimist komposiitkonstruktsioonis betooni ja varrasarmatuuriga. Programmiga saab kontrollida komposiitkonstruktsiooni kandevõimet arvestades ka nõutud tulepüsivusklassi. Kasutaja saab projekteerimise käigus valida antud projektile optimaalseima lahenduse.


  Lae alla ComSlab

  Detailjoonised (.dwg)

  Detailjoonised (.pdf)

  Sertifikaadid

  Toimivusdeklaratsioon