Ohutud materjalid ja komponendid

Tervise ja ohutuse tagamiseks tootmisest lõppkasutajateni tegeleb Ruukki pidevalt uuringute ja arendusega ning jälgib ja testib protsesse, materjale ja tooteid. Lisaks anname alati teavet toodete ohutusega seotud probleemide kohta terve nende elutsükli vältel.

Vastavus eeskirjadele ja registreerimiskohustustele

Ruukki jälgib pidevalt riiklikku ja rahvusvahelist seadusandlust, nagu RoHS, REACH ja ELV, mis puudutab materjalide ohutust ja ohtlikke aineid, ja võtab alati kasutusele ennetavad meetmed.

Ruukki kasutab tootmisprotsessis paljusid erinevaid aineid ja valmissegusid. Impordime mõningaid valmissegusid ja pakume ka teatud kõrvaltooteid, mis tulenevad terase tootmise protsessidest. Nende puhul viime läbi kõik vajalikud REACH-i nõutud registreerimised ja nõuame seda ka oma alltöövõtjatelt.

  • REACH on uus Euroopa Ühenduse eeskiri kemikaalide ja nende ohutu kasutamise kohta (EÜ 1907/2006). See tegeleb registreerimise (Registration), hindamise (Evaluation), volitamise (Authorisation) ja piiramisega (Restriction) keemiliste ainete (CHemical Substances) osas.


Vaadake REACH-i kohta lisateavet Euroopa Komisjoni veebilehelt

REACH-i eeskiri

Euroopa Ühenduse eeskiri (EÜ) 1907/2006, mis puudutab kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiranguid (REACH), jõustus Euroopa Liidus 2007. aasta 1. juunil. Eeskiri kehtib kõikidele ainete tootjatele, importijatele ja kasutajatele, kes tegelevad sellega omal käel, segatuna või artiklitena. Selle tulemusena kehtib eeskiri ka terasetootmisele ja terastoodete, -komponentide ja -süsteemide valmistamisele. 

REACH-i eeskirjale vastavalt määratletakse Ruukki terastooteid, komponente ja süsteeme kaubaartiklite, mitte ainetena. See tähendab, et REACH-i registreerimine neile ei kohaldu. Siiski on Ruukki mõningate valmissegude importija ja pakub ka teatud kõrvaltooteid, mis tulenevad terase tootmise protsessidest. Oleme nende ainete jaoks vajalikud REACH-i registreerimistoimingud teinud ja nõuame REACH-i täielikku järgimist ka oma alltöövõtjatelt. 

Jälgime pidevalt SVHC-de (väga ohtlikud ained) nimekirja ja anname vajaduse korral klientidele teada, kui meie toodetes on SVHC-aineid.

Kui teil on küsimusi Ruukki ja REACH-i eeskirja kohta, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

Toodete keskkonnadeklaratsioonid 

Toodete keskkonnadeklaratsioonid sisaldavad teavet toormaterjalide kasutamise, energiatarbe ja tootmisel tekkivate heitainete ning ka toote ümbertöödeldavuse kohta. Toodete keskkonnadeklaratsioone on uuendatud, et need vastaksid parandatud riiklikele eeskirjadele. 

Vaadake Ruukki toodete keskkonnadeklaratsioone