BREEAM-i tunnustused

BREEAM sertifitseerimissüsteem

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) - maailmas enimkasutatav keskkondliku hindamise meetod hoonete puhul.
 
BREEAM hindab hooneid seitsme kriteeriumi alusel ja annab üldhinnangu: kõlblik, hea, väga hea, eeskujulik või suurepärane.

BREEAM-i hindamiskriteeriumid

Valige altpoolt hinnangukriteerium ja vaadake lisateavet terastoodete kasutamisel saadaolevate tunnustuste arvude kohta, sobivaid Ruukki tooteid ja viiteid. Hinnangukriteeriumid põhinevad standardi BREEAM International New Construction 2016 versioonil.

BREEAM-i energiapunktid

ENE 01
Energiatõhusus
1-15 punkti

BREEAM-i keskkondlikus sertifitseerimissüsteemis kasutatakse esitatud hoone energiatõhususe kontrolliks võrdlusmudelit. Pakutud lahendust võrreldakse mudeliga, mis on koostatud riiklike normide järgi. Ruukki annab struktuurile õhukindluse garantii ja tagab, et teoreetiline õhukindlus saavutataks ka valmis struktuuri puhul.
 
Lisaks teeb Ruukki pakutud hoone jaoks energiaarvutuse. Kasutatakse IDA-ICE 4.0-põhist energiasimulaatorit, mis võimaldab Ruukki ekspertidel teha kindlaks hoone energiatarbimise tegelike kasutatavate projektide põhjal. Kuna energiasimulatsioon tehakse vastavalt BREEAM-i energiasimulatsiooni nõuetele, annab Ruukki energiasimulatsioon võrdlemisi täpse ülevaate hoone BREEAM-i hinnangust, kui see sertifitseerimiseks esitatakse. Energiasimulatsiooni saab mõnede piirangutega kasutada ka näitamiseks, et hoone energiatõhusus vastab BREEAM-i keskkondliku sertifitseerimise nõuetele.

BREEAM-i juhtimispunktid

MAN 02
Elutsükli maksumus ja tööea planeerimine
1-4 punkti

Ruukki annab vastavalt soovituse toote hooldusintervalli osas.
 
BREEAM-i hoonekarbi elutsükli kuluanalüüs peab katma energiapaneeli tootmise, kasutuse ja utiliseerimise uuringuperioodi jaoks pikkusega 25 või 30 aastat ja 60 aastat. Kulud tuleb esitada nii püsivhindades kui tagasiarvestusega ostjahindadesse.

Ehitus

 • Hanke maksumus
 • Transpordikulud
 • Ehituskulud


Hooldus

 • Iga-aastane hoone ülevaatus
 • Iga-aastane hooldus, nt pindade puhastamine
 • Hooldus- ja remondikulud
 • Polüester ja matt polüester iga 15 kuni 20 aasta järel
 • Pural ja Hiarc: iga 20 kuni 30 aasta järel


Utiliseerimine/asendamine

 • Demonteerimiskulud
 • Transpordikulud
 • Lõplikud käitlemiskulud
 • Asendamiskulud

BREEAM-i tervise ja heaolu punktid

HEA 01
Nägemismugavus
1-6 punkti

Eesmärk ja nõuded 

Pakkuda hoone kasutajatele piisavalt päevavalgust. 

Meie panus

Glasuuritud fassaadidega teraskonstruktsioonide ühtivus, kergus ja pikaealisus muudavad tunnustuse saamise lihtsaks. 

Asjakohased Ruukki tooted

Viitestandardid ja -suunised

 • CIBSE Lighting Guide LG10
 • GIBSE Lighting Guide LG1019
 • EN12464 Valgus ja valgustus — valgustus töökohtades — 1. osa: töökohad ruumides.

BREEAM-punktid materjalidele

MAT 01
Elutsükli mõjud
1-6 punkti

Ruukki annab LCA-andmeid regulaarselt. Ruukki toodetele on kolmandate osapoolte poolt väljastatud keskkonnasäästlikkuse deklaratsioonid (Environmental product declarations, EPDs). EPD-d vastavad standardile ISO 14025 ja EN15804. 

Ruukki sandwich-paneelid koosnevad kahest värvikattega teraslehest, mis on ühendatud mineraalvillast (MW) või polüisotsüanuraadist (PIR) sisuga. Isolatsioonimaterjalid, mida Ruukki sandwich-paneelides kasutatakse, on Roheliste juhiste isolatsioonivahendite keskkondliku hindamise järgi hinnatud kõrgeimate hinnetega A+ või A.
Muud arvutuses kasutatavad parameetrid on loetletud allpool.

Isolatsioonimaterjal Klaasvill Mineraalvill PIR
Ruukki tootenimi SPA 230 E LIFE SPA 230 E SP2E 120 PIR
U-väärtus (W/m2K) 0.16 0.17 0.17
Paksus (mm) 230 230 120
Teraslehe paksused (väline/sisemine, mm) 0.6/0.5 0.6/0.5 0.5/0.5
Isolatsioonimaterjali kaal (kg/m3) 60 86 40

Ruukki life-paneelides kasutatav mineraalvill on valmistatud ümbertöödeldud klaasist ning liigitub seega Roheliste juhiste klassifikatsiooni klaasvillaks.

Isolatsioon Kogus (kg/m3) Koht tabelis
Klaasvill 60
Klaasvill 48 A+
Klaasvill 80 A
Mineraalvill 86 A
PIR 40 A

Isolatsioonimaterjaliga varustajatel on ISO 14001 sertifikaat. 

MAT 03
Vastutustundlik materjalide tellimine
1-4 punkti

Sandwich-paneelides, kandvates profiilplekkides ja fassaadikatetes kasutatavad teraslehed toodetakse peamiselt SSAB Raahe ja Hämeenlinna Steel Works tehastes Soomes ning töödeldakse ehituskomponentideks erinevates Ruukki tehastes. Kõik tootmisprotsessid on ISO 14001 alusel sertifitseeritud.
 
Terast, mida kasutatakse karkassides, toodetakse vahel Raahes ja sellest valmistatakse Ruukki asutustes karkassikomponendid. Mõlemad protsessid on ISO 14001 alusel sertifitseeritud.
  

BREEAM-punktid jäätmekäitluse eest

WST 01
Ehitusjäätmete käitlus
1-4 punkti

Ruukki võib enne toote tarnimist anda teavet kasutatud pakkematerjalide kohta. 

Ruukki pakub kihtpaneelide jäätmete kohapealse kogumise teenust. Praegu on see teenus saadaval ainult Soomes.