Údržba střechy

Stav střechy doporučujeme pravidelně ověřovat, abyste zajistili optimální podmínky pro dobrý stav a dlouhou výdrž celého střešního systému. Pokud při inspekci zjistíte jakékoliv poškození ochranné povrchové úpravy, doporučujeme co nejrychlejší opravu (speciální nátěr doporučený výrobcem krytiny).

První prohlídku doporučujeme ihned po instalaci, kdy si ověřte, že na střeše (jak na krytině, tak v okapu) nezůstaly ležet přebytečné součásti střešního systému, jako jsou například zbytky krytin, ocelové špony, přebytečné šrouby apod.

Odstraňování sněhu

Sníh se obvykle na ocelových střechách s kvalitní povrchovou úpravou neudrží, nicméně pokud dojde k situaci, kdy je nutné sníh ze střechy odstranit, doporučujeme ponechat na krytině vrstvu silnou zhruba 10cm, abyste zabránili mechanickému  poškození povrchové ochranné vrstvy krytiny způsobeném hrablem a podobnými nástroji.

Každoroční údržba

Základní vizuální inspekci střechy doporučujeme jednou ročně. Každých pět let po dobu trvání záruční lhůty doporučujeme provést prohlídku podrobnější. Po doběhu záruční lhůty doporučujeme podrobnější prohlídku střechy provádět každé dva roky.
Maintenance-7
Maintenance-7
Ověřte stav a upevnění příslušenství (olemování apod). Poškozené nebo chybějící součásti vedou k průsakům a zatékání a mohou vyvolat korozi. Pokud jsou poškozeny upevňovací šrouby, musí být vyměněny za silnější buď ony, nebo i spolu se střešními latěmi.

Ověřte také stav barevnosti povrchu. Prohlédněte úžlabí a okapový systém, zejména u žlabových čel. Odlupování povlaku, nerovnoměrné vyblednutí, puchýře a praskání, stejně jako místní poškrábání, jsou známkami toho, že je třeba opravit povrchovou ochrannou vrstvu.

Okapový systém by měl být čištěn každý rok. Částečně, nebo zcela ucpaný okap bude znamenat přetékání vody a může způsobit korozi, plíseň, zatékání apod. 
Maintenance-8

Čištění

Běžný déšť je obvykle zcela dostačující, aby udržel střešní krytinu čistou. 
Nečistoty, jako je listí ze stromů, je však třeba ze střechy, úžlabí a okapového systému jednou za rok vyčistit. Špína a hlína zvyšuje riziko koroze tím, že brání vysychání povrchu krytiny.. Špinavá střecha také kazí vizuální dojem ze střechy i z celého domu.

Povrchová vrstva může být čištěna pomocí vody a měkkého kartáče, nebo pomocí tlakového čističe (WAPka). Odolnější špína může být odstraněna pomocí čistících prostředků doporučených výrobcem krytiny pro barevné povrchy. 
Skvrny lze odstranit hadříkem namočeným v čistém alkoholu. Oplachování vodou by se mělo provádět z horní části střechy dolů až po několika minutách, aby čistící prostředek měl čas reagovat se špínou na povrchu. Poté propláchněte vodou také dešťové žlaby.

POZOR - použitím nevhodných, nebo příliš silných chemikálií k čištění můžete poškodit povrchovou ochrannou vrstvu krytiny, či okapu.
Maintenance-3
Maintenance-6

Nátěry

Vždy doporučujeme opravit poškození povrchové ochranné vrstvy tak rychle, jak je to možné. Pro opravný nátěr použijte pouze barvy doporučené výrobcem krytiny. Oblast by měla být natírána za použití tak malého štětce, jak je to možné. V případě, že poškození dosáhne až na základní nátěr, postačí pouze jeden nátěr. Pokud však škoda dosahuje až k zinkové vrstvě, doporučujeme aplikovat druhý nátěr, jakmile je první vrstva suchá.

Občas se může na ořezaných okrajích krytiny, zejména u střech s velmi nízkým sklonem, objevit koroze - preventivním opatřením je nátěr těchto částí již při instalaci krytiny.
Tento krok doporučujeme zejména u domů situovaných blízko vody.

Před nátěrem povrchu zkontrolujte, zda povrchová ochranná vrstva stále dobře přiléhá k povrchu krytiny. Pokud bude zjištěno závažné poškození povrchu, nebo povrch vybledl nerovnoměrně, doporučujeme poradit se o plánovaném nátěru s odborníkem.

Je obtížné přesněji odhadnout, kdy bude nový nátěr zapotřebí, protože stav barevného nátěru krytiny záleží na mnoha faktorech. Jde o odstín barvy, typ barvy, typ povrchové úpravy, místní klimatické podmínky, sklon střechy a způsob montáže. Obecně je nápor na výdrž barevné povrchové vrstvy nejvyšší u střech skloněných na jih a u tmavších odstínů barev.

Související odkazy

Časté dotazy

Jak poznám, zda potřebuji novou střechu? Kde mohu zakoupit střechy Ruukki? Jak dlouho přibližně taková střecha vydrží? Pro odpovědi na vaše otázky navštivte sekci Často kladené dotazy.

Často kladené dotazy

Ke stažení údržba

Pokud potřebujete informace o produktech, montáži, nebo údržbě, navštivte sekci Ke stažení. Naleznete zde veškeré potřebnéí dokumenty včetně certifikátů týkajících se životního prostředí a kvality.

Ke stažení

Žádost o kalkulaci

Potřebujete cenovou nabídku? Vyplňte tento formulář a my se vám ozveme s nezávaznou cenovou kalkulací.

Žádost o kalkulaci