Accessibility

Společnost Ruukki usiluje o to, aby byly tyto stránky přístupné všem, a nepřetržitě pracuje na jejich zlepšování.

Soulad s normami

Při práci na zlepšování těchto stránek je neustále vyhodnocujeme a zdokonalujeme podle W3 Web Content Accessibility Guidelines. Tyto stránky budou aktualizovány, aby poskytovaly přehled o částech, které jsou v souladu s těmito pokyny.

Zde je několik opatření přijatých společností Ruukki za účelem zlepšení přístupnosti stránek:

  • K přecházení lze používat tabulátor
  • Struktura stránek je vyjádřena prvky záhlaví
  • Lze měnit velikost písma, pokud to umožňuje prohlížeč
  • Obrázky zprostředkující důležité informace (neslouží k dekorativním účelům) mají alternativní text.
  • K dispozici je mapa stránek s informacemi o uspořádání webových stránek

 

Kompatibilita s prohlížeči

Standardně podporované verze prohlížečů:

  • Chrome 45+, Chrome Mobile 42+
  • Firefox 38+
  • Internet Explorer 9+
  • Safari 7+, Safari Mobile 7+
  • Android 4+