Trademarks

Než začnete používat ochranné známky společnosti Ruukki, pozorně si přečtěte tyto pokyny a podmínky.

Všeobecné informace

Název značky Ruukki, slogan „Building your tomorrow“ a názvy produktů Ruukki jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Rautaruukki Corporation nebo jejích dceřiných společností (dále jen Ruukki). Ochranné známky společnosti Ruukki jsou duševním vlastnictvím a jsou považovány za cenný majetek společnosti.

Pečlivě zvažte následující pokyny pro správné používání ochranných známek společnosti Ruukki. Tyto pokyny se týkají zaměstnanců, zákazníků a koncesionářů společnosti Ruukki i ostatních třetích stran, které používají ochranné známky společnosti Ruukki.

Pokyny pro používání názvů produktů s logem Ruukki

Společnost Ruukki i její produkty a služby můžete zmiňovat přiřazenými ochrannými známkami pod podmínkou, že takovéto zmínky jsou pravdivé, čestné a nezavádějící a vyhovují těmto pokynům, které může společnost Ruukki na základě vlastního uvážení kdykoli pozměnit. Názvy produktů společnosti Ruukki ani logo Ruukki by nikdy neměly být spojovány s jinými názvy produktů a služeb, ochrannými známkami, logy nebo názvy společností. Také byste si neměli vybírat takové značky nebo loga, která se nápadně podobají značkám a logům společnosti Ruukki.

Používání loga Ruukki

Společnost Ruukki omezuje používání loga pouze na některé partnery, kterým k tomu udělila licenci nebo vydala písemný souhlas. Pokud jste držitelem licence na logo Ruukki, dodržujte pokyny, které vám byly předány, ve shodě s vaším licenčním ujednáním.

Pokud nejste držitelem licence na logo Ruukki, smíte používat název Ruukki v textové podobě, když odkazujete na původ produktů. Vezměte v úvahu, že symboly ochranných známek ® a ™ se nikdy nesmí používat s názvem Ruukki, pokud se hovoří o Ruukki jako o společnosti.

Pokud máte zájem o získání licence k používání loga Ruukki, obraťte se na místní prodejní tým.

Používání názvů produktů společnosti Ruukki

Následující pravidla se vztahují na názvy produktů společnosti Ruukki, které jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami.

  • Symboly ochranných známek ® nebo ™ se musí používat s názvy produktů společnosti Ruukki v závislosti na tom, zda je daná známka registrována nebo používána v regionu, v němž se používá. Obraťte se na místního prodejce nebo na tým společnosti Ruukki zabývající se právy k duševnímu vlastnictví, abyste se ujistili, jaký symbol byste měli použít.
  • Žádnou ochrannou známku neskloňujte, nedávejte do množného čísla (např. Puralo, Purala), ani nepoužívejte v přivlastňovacím tvaru.
  • Ochranné známky vždy pište latinkou. Nekombinujte ochranné známky s jinými ochrannými známkami nebo názvy.
  • Marketingové materiály by měly být pokud možno doplněny následující větou o autorských právech: „Ruukki, Rautaruukki a názvy produktů Ruukki jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Rautaruukki Corporation.“
  • Nepřidávejte ochranné známky společnosti Ruukki na produkty tiskem ani žádným jiným způsobem.

 

Staré názvy značek a společnosti

Staré názvy značek Ruukki, například Rannila a Gasell, jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Ruukki zapsanými ve Finsku a jiných zemích. Tyto názvy se však již nepoužívají k označování společnosti Ruukki, jejích dceřiných společností ani produktů.