Sustainable-offering

Udržitelná nabídka

Našim zákazníkům dokážeme pomoci s energetickou úsporností, obnovitelnými zdroji energie, uhlíkovou stopou, certifikačním systémem nemovitostí, či chemickým složením stavebních produktů. Stručně řečeno, děláme vše, co je v našich silách, abychom pomohli našim zákazníkům stavět udržitelnější budovy.

Spotřeba energie při používání budov

Naše řešení opláštění byly vyvinuty tak, aby poskytovaly nejvyšší možnou úroveň energetické účinnosti, a to nákladově efektivním způsobem. Unikátní koncept Ruukki energy panelů využívá dynamické simulační nástroje, které pomáhají našim zákazníkům najít optimální rovnováhu mezi investičními náklady a energetickou účinností prostřednictvím tepelné odolnosti a vzduchotěsnosti opláštění.

Energie spočívající v konstrukcích 

Jako odezvu zajišťujeme strukturální optimalizaci našich služeb ve vztahu k dodávkám rámových a mostových konstrukcí. Tato služba často redukuje podíl energie spočívající v konstrukcích a snižuje tak náklady na materiál. Použití odolnějších ocelí ve vhodných částech může výrazně snížit množství energie spočívající v ocelové konstrukci.

Náš life panel využívá jiný přístup ke stejnému problému, a to pomocí co nejvyššího obsahu recyklovaného materiálu při výrobě těchto panelů. Tím se, ve srovnání s tradičními panely, snižuje množství neobnovitelných materiálů použitých na výrobu až do 85% a energie až do 40%. 
embodied-energy-in-structures

Snížení dopadů budov na životní prostředí prostřednictvím systémů LEED a BREEAM

Environmentální systémy certifikace LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) a BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) byly vytvořeny na podporu výstavby budov šetrných k životnímu prostředí a efektivně využívajících zdroje. 

Vzhledem k tomu, že stavební výrobky jako takové nedokáží získat body, nabízíme relevantní údaje o produktech a instrukce, jak mohou naše řešení pomoci zákazníkům dosáhnout vysoké ohodnocení.

 

 

©Photo: Baltisches Haus

Chemické složení

Hledáte udržitelné stavební materiály? Takové, které zároveň nabízejí lepší materiálové vlastnosti?

 

 

GreenCoat-raining

Povrchová úprava s patentovanou BT technologií

Pro většinu našich produktů používáme ocel s barevnou povrchovou úpravou GreenCoat. GreenCoat je povrchová úprava na bázi Bio Technologie (BT), kde je podstatná část tradičních fosilních olejů nahrazena švédským řepkovým olejem. GreenCoat produkty jsou vysoce odolné vůči korozi, UV záření i poškrábání. Stavitelem tak poskytují lehký materiál, se kterým se jednoduše pracuje i při teplotě do -15 °C.

Přečtěte si více o GreenCoat
GreenCoat Logotype RGB-xs
Nepřetržitě monitorujeme seznam látek SVHC (Substance of Very High Concern - látky vzbuzující velmi velké obavy) a v případě potřeby budeme našich zákazníků neprodleně o jejich výskytu v našich produktech. Na naše výrobky se vztahuje prohlášení o environmentálních vlastnostech produktu (EPD), ve kterém jsou uvedeny chemické údaje podle jednotlivých složek.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se společnosti Ruukki a nařízení REACH, obraťte se na svého místního prodejce.

 

Prohlášení o environmentálních vlastnostech produtů

Ruukki prohlášení o environmentálních vlastnostech produktů ukazují environmentální přínos při používání Ruukki produktů.