Safety-in-focus

Odpovědný partner

Aktivne prosazujeme bezpečnost a prostředí bez nehod od dodavatele po výrobu, a také během celé cesty produktu ke koncovému zákazníkovi. Náš závazek co se bezpečnosti týče se projevuje v našich procesech: všechny naše produkty jsou navrženy pro bezpečnou výrobu, montáž a koncové použití. Naším záměrem je růst spolu s našimi partnery a stát se světovým lídrem v bezpečnosti.

 

Bezpečné materiály a komponenty

Používání našich materiálů je bezpečné. Cílem neustálého vývoje, monitorování a testování materiálu je minimalizovat rizika pro zdraví a bezpečnost. Otevřeně komunikujeme s našim zákazníky o správném používání a o tom, z jakého materiálu sestávají naše produkty.

 

safe-materials-and-components

 

Soulad s předpisy

Ruukki neustále monitoruje vývoj vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů a další požadavky, jako jsou REACH a RoHS týkající se bezpečnosti materiálů a nebezpečných látek, a vždy koná aktivně. Ruukki také komunikuje se zákazníky o environmentálních vlastnostech produktů prostřednictvím prohlášení o environmentálních vlastnostech produktů (EPDs).

Předpisy Reach

Evropské nařízení (EC) 1907/2006 ohledně registrace (Registration), hodnocení (Evaluation), autorizace (Authorozation) a omezení (Restriction) cemikálií (REACH) nabylo v Evropské unii účinnost 1. června 2007. Nařízení se vztahuje na všechny výrobce, dovozce a uživatelů látek samotných, ve směsích a předmětech. Nařízení proto vztahuje také na výrobu oceli a ocelových produktů, komponent a systémů. 

Podle nařízení REACH jsou ocelové produkty, komponenty a systémy Ruukki definovány jako výrobky, nikoliv látky. To znamená, že nepodléhají registraci podle nařízení REACH. Ruukki je však dovozcem některých přípravků. Od našich subdodavatelů požadujeme úplné dodržování nařízení REACH. 

Neustále monitorujeme seznam látek SVHC (látka vzbuzující velmi velké obavy) a v případě potřeby budeme zákazníky informovat o SVHC složkách v našich produktech.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se Ruukki a nařízení REACH, obraťte se na svého místního prodejce.

Systém environmentálních osvědčení

Prohlášení o environmentálních vlastnostech produktu (EPD) zahrnuje informace o vstupních materiálech, spotřebě energie a emisích vznikajících při výrobě, jakož i recyklovatelnosti produktů. EDPs jsou standardizovaným způsobem prezentace environmentálních dopadů výrobků Ruukki. Jsou založeny na analýze životního cyklu výroby Ruukki. Prohlášení jsou v souladu s mezinárodními normami EN 15804 a EN ISO 14025.

Podívejte se na Prohlášení o environmentálních vlastnostech produktů Ruukki:

 

 

accident-free-isntallation

Instalace bez nehod

Poskytuje bezpečnostní řešení integrované ve výrobku a příslušenství pro zlepšení bezpečnosti při montáži. Prefabrikované, rozměrově vysoce přesné prvky se montují rychleji a bezpečněji. Na staveništi je potřebných méně pracovních sil.

Vše následující představuje riziko pro zdraví a bezpečnost na stavbách:


  • zvedání těžkých břemen,
  • práce ve výškách a
  • práce na velkých staveništích.
Tyto rizikové faktory jsou v Ruukki brány v úvahu jako při projektovém řízení, tak při výzkumu a vývoji a snažíme se je minimalizovat. 

 

18776-29

Bezpečnost při zvedání břemen

S cílem zvýšit bezpečnost při zvedání břemen na staveništích vyvinula společnost Ruukki řešení, při kterém se na WQ nosníky a komponenty připevňují závěsná oka. Závěsná oka montuje výrobce nebo se upevňují na předurčené místa na staveništi. Řetězy provlečené přes závěsné oko umožňují bezpečné zvedání elementů a nosníků. Pevné závěsná oka nebo otvory pro zdvihání zařízení jsou zkonstruovány pro těžké nebo složitě tvarované předměty. Pokud se zvedání těžkých nákladů na staveništi neprovádí správně, může být nebezpečné. Pro minimalizaci těchto rizik jsme vyvinuli jednoduché příslušenství, něco jako zvedák, který se používá při zvedání ocelových krytin.

dsc_0032.nef

Bezpečnost při práci ve výškách

Pro zvýšení bezpečnosti pracovníků při montáži a práci na střeše jsme vyvinuli pojistnou kotvu, kterou lze připevnit na nosné trapézové plechy. Na zajištění pracovníků k této kotvě, která je patentovaná a má označení CE, může být použito bezpečnostní lano.

safely-together

Bezpečně spolu

Ruukki aktivně prosazuje bezpečnost na staveništích. Sdílené staveniště představují větší rizika, zejména pokud se na projektu v různých fázích podílejí více dodavatelé. Za účelem zvýšení bezpečnosti se proto snažíme spolupracovat se všemi zúčastněnými. Podle našeho názoru je to důležitá část vývoje otázek bezpečnosti ve stavebním průmyslu.

end-user-safety

Bezpečnost koncového uživatele

Řešení Ruukki jsou bezpečné během celého jejich životního cyklu.

Naše střechy se dají bezpečně montovat a snadno se udržují z generace na generaci. Se střechou Ruukki jen zřídka musíte být vysoko, abyste ji instalovali; avšak, pokud musíte, naše střešní řešení umožňují dostat se tam a pracovat bez zbytečných rizik. 

Ve všech budovách existuje riziko požáru. Ocelové rámové řešení Ruukki poskytují vysokou úroveň požární bezpečnosti nákladově efektivním způsobem. Naše sendvičové panely je možné použít k vytvoření konstrukcí, které mají vysokou požární odolnost a splňují nejvyšší požadavky požární bezpečnosti.