GreenCoat-rzepak

Certifikáty a osvědčení

Naše otázky kvality a životního prostředí se řídí podle norem systému managementu jakosti ISO 9001 a normy environmentálního managementu ISO 14001. Zahrnuje to celý řetězec od návrhu, prodeje a realizace projektů až po výrobu kovových stavebních výrobků a svařovaných konstrukcí. Naše nosné produkty jsou také certifikovány podle normy EN 1090. Téměř všechny naše činnosti a lokality jsou certifikovány.

V souladu se systémy řízení jsou v Ruukki identifikovány procesy a environmentální aspekty provozních činností a jsou stanoveny cíle a programy k jejich dosažení. Součástí systému environmentálního řízení je identifikace zákonných požadavků týkajících se provozu a zajištění jejich dodržování a dobrovolných závazků. Identifikace a rozvoj potřeb zainteresovaných stran je také důležitou součástí řízení otázek kvality a životního prostředí.

Pro zajištění neustálého zlepšování, se systémy a operace pravidelně hodnotí pomocí interních i externích auditů. Audity zjistí, zda systémy splňují nebo nesplňují požadavky. Navíc vedení pravidelně zjišťuje, zda systémy řízení kvality a životního prostředí splňují stanovené cíle nebo ne.