Příspěvky do blogu

Vždy zajímavý Cor-Ten®

Virus COVID19 postihl stavebnictví, ale ne tak závažně, jako odvětví služeb. Dodavatelé fasád mají stále mnoho práce a léto se v tomto smyslu jeví jako pracovně vytížené období. Léto je pro tento průmysl vrcholnou sezónou a smlouvy na tuto sezónu se uzavírají nyní. 

Dostal jsem spoustu dotazů týkajících se různých materiálů, jejich vlastností a samozřejmě jejich cenových hladin. Bylo zajímavé, že se informace o materiálech jako titanzinek, měď, eloxovaný hliník a Cor-Ten® dostaly k rozhodujícím osobám, které tyto jedinečné materiály také schválily pro různé projekty. Za tímto trendem by mohl stát faktor udržitelnosti. Mnoho z uvedených kovových materiálů má očekávanou životnost více než 100 let.

Pokud mám ze seznamu vyzvednout jeden materiál, bude to Cor-Ten®. Byl to zdaleka nejvíce preferovaný materiál. 

Samotný Cor-Ten® je v našem portfoliu již dlouho a jeho výroba má dlouhou historii. Ale kolik z nás zná pozadí a podrobnosti tohoto tajemného patinovaného zázraku? 

Byl inovován a patentován společností US steel v roce 1933 jako výjimečně mechanicky odolný materiál, určený primárně pro použití v železničních násypných vozech, pro manipulaci s těžkými volně loženými náklady [1]. Řízená koroze, pro kterou je tento materiál nyní nejznámější, byla vítanou výhodou objevenou brzy poté, a to vedlo USS k použití ochranné známky Cor-Ten® [1]. Jako Fin jsem hrdý na to, že jednu z prvních slavných fasád vyrobených z materiálu Cor-ten® navrhl finský architekt Eero Saarinen. Projekt vznikl v šedesátých letech pro ústředí společnosti John Deere v Illinois v USA. Jde také o dobrý příklad udržitelnosti, protože centrála společnosti zde sídlí dodnes a má stále původní fasádu Cor-Ten®!

Životnost budovy vychází z dobrého a podrobného plánování a správně provedené instalace. Při navrhování nebo instalaci materiálů Cor-Ten® musíte vzít v úvahu několik charakteristik. Uvádím některá fakta vztahující se k materiálu, na která jsem byl často dotazován.


O oceli Cor-Ten®

Ocel Cor-Ten® má zvýšenou schopnost odolávat atmosférické korozi. Tato vlastnost souvisí s pečlivě vyvinutým a vybraným složením oceli, s určitou jakostí oceli a chemickým složením legujících prvků jako měď, chrom, nikl a fosfor. Výsledkem je vrstva oxidu na povrchu oceli, takzvaná patina. Vrstva patiny zůstává za normálních atmosférických podmínek plně nepropustnou a permanentní ochrannou vrstvou, která zabraňuje další korozi, a tím omezuje ztrátu tloušťky oceli.

Na základě 32leté studie provedené finským technickým výzkumným centrem VTT [2] dosáhl úbytek materiálu Cor-ten® pouze 70 µm (což znamená 0,07 mm)!

Zvláštní pozornost je vyžadována při překrývání kazet/oceli Cor-Ten®! Na fasádě voda a vlhkost snadno pronikají mezi překrývající se ocelové plechy. Koroze v spáře rychle pohlcuje kyslík rozpuštěný ve vodě. To způsobuje prostředí s nízkým obsahem kyslíku a vytváří kontaktní korozi. Kontaktní koroze je lokální forma koroze s mnohem vyšší rychlostí, než u běžné koroze. Na základě laboratorních studií Cor-Ten® byla rychlost štěrbinové koroze 10krát vyšší než u běžné koroze. V praxi to znamená úbytek materiálu 1,2 mm v 60leté životnosti a obecně tloušťka materiálu používaná na fasádách z Cor-Ten® je 1,0 - 1,5 mm. Proto musíte ocel Cor-Ten® oddělit od jiných materiálů, např. pryžovými těsněními z EPDM (viz obrázek níže).  

Obrázek znázorňuje překrývání vodorovného spoje kazet s a bez těsnění z EPDM.

 

Níže je obrázek z projektu, kde musí být obklad po 3 letech přeinstalován. Důvodem je nesprávně provedená montáž. Byl zde nedostatek EPDM těsnění, nebo chybělo úplně. Nestačí jen gumové těsnění na podložce šroubu, je potřebný především dostatečně velký otvor umožňující pohyb během teplotních rozdílů. Dodáváme vše potřebné příslušenství a umíme vyrobit produkty s předděrovanými otvory ve správné velikosti a s přiměřeným umístěním, a samozřejmě spojovací materiál s náležitou velikostí podložky. Pokud je obklad namontován správně, ochranná vrstva oxidu zůstane nedotčená a rezavé skvrny pod pláštěm se objeví minimálně.

 

Cor-Ten® je dodáván surový a pokrytý dočasným ochranným olejem/voskem na bázi vody. Důvodem je ochrana materiálu během dodávky, která se za deště ztrácí. Pokud se však tato vrstva očistí na stavbě před instalací, oxidační proces se dostaví mnohem dříve a Cor-Ten® získá svůj hladký, pevný a vyvážený vzhled rychleji. Dalším benefitem proč očistit povrch a odstranit ochranný olej/vosk je minimalizace úrovně rezavých částic, které jinak při vystavení dešti stékají spolu s olejem / voskem dolů po fasádě.

Dosažení konečné vrstvy patiny trvá 12-24 měsíců (viz obrázek níže). Doba patinování závisí na poloze a počasí. Patinování vyžaduje cykly, kdy se ocel namočí a usychá.

 

V případě použití Cor-Ten® v interiéru je třeba ho buď očistit od dočasné ochranné vrstvy a na určitý čas vystavit vnějším podmínkám, nebo ošetřit speciálním přípravkem pro urychlení oxidačního procesu nepřirozenou cestou.

Na trhu jsou různé druhy povětrnostních ocelí. V SSAB vyrábíme původní povětrnostní ocel. Cor-Ten® na základě Evropské licence a odpovídajícím způsobem označujeme zboží v naší výrobě. Jiné typy povětrnostní oceli, jako například celá řada S355W, NENÍ Cor-Ten®, proto nemají označení.

V raných fázích patinování oceli se v odváděné vodě rozpouští koroze, která může zabarvit další materiály. Doporučuje se odvádět rezavou odpadní vodu mimo ostatní části fasády. Z hliníku lze skvrny očistit, ale z betonu a jiných porézních materiálů se odstraňují obtížně.

Stálý kontakt s vodou také urychluje úbytek materiálu. Okapové systémy z materiálu Cor-Ten® se proto nedoporučují.

Pro ocel Cor-Ten® válcovanou za studena (tloušťka do 4 mm) neexistuje prohlášení o vlastnostech (označení CE), protože neexistuje harmonizovaná norma EN.

 

[1] = Wikipedie, Historie oceli Cor-Ten®
[2] = Hlášení VTT: VTT-CR-05247-14, Säänkestävien teräslevyjen korroosiotutkimus v. 2