Ruukki-red-1920x1280

Naši zaměstnanci

Miki zapojuje celý tým

Angažovaní zaměstnanci v Anderslöv

Jak udržet vysokou úroveň motivace zaměstnanců
“Být lídrem, ale zároveň i vzorem, být otevřený a důvěřovat, respektovat se navzájem - to je způsob jak mohu ovlivnit angažovanost mých zaměstnanců," říká Miki Simic, ředitel závodu

Miki Simic je ředitel závodu a je odpovědný za výrobu a prodej. Ve výrobním závodě Ruukki, v Anderslöv ve Švédsku, v divizi Bulding Envelope pracuje 70 lidí.

“Moje filozofie je založena na krátkých, intenzivních denních setkáních s mými zaměstnanci. Každé ráno začíná krátkou poradou s výrobou a logistikou, a potom s prodejem. To znamená, že já i ostatní zaměstnanci jsme vždy informováni o denní situaci.”
  
“Jako vedoucího mě velmi bavilo sledovat vývoj mých zaměstnanců, jak přebírají větší odpovědnost a vyvíjejí více vlastní iniciativy v jejich práci - hodně jsem se při tom naučil a díky tomu jsem na své zaměstnance velice hrdý a dává mi to sílu a důvěru v mou práci.”
miki3

“Věřím, že je to také o vlastní odpovědnosti v rámci organizace, což je způsob jak zapojit a motivovat mé zaměstnance, "říká Miki.

Kristjanův tým

Profesionální obchodní tým

Jak dosáhnout a udržet systematický a na zákazníka orientovaný prodejní přístup v celém týmu
Abychom posílili vztahy z našimi zákazníky, spopracujeme jako partneři a snažíme se podporovat jejich výkon a růst.

"To je přesně to, na čem jsme v posledních letech pracovali s dobrými výsledky, a věříme, že je to správný způsob pro budoucnost," říká Kristjan Keerati, obchodní ředitel divize Roofing v Pobaltí. 

Kristjan Keert je zodpovědný za prodej ve třech pobaltských státech. Ve své organizaci má 40 osob různého věku, kulturního zázemí a zkušeností.

“Dennodenně na nás čeká velké množství výzev. Z tohoto důvodu jsme vytvořili tým, ve kterém se může jeden na druhého spolehnout - máme jasnou představu o tom, proč jsme tady a jaké jsou naše dlouhodobé a krátkodobé cíle. Ještě důležitější je, že jeden o druhém víme, kdo má nejlepší znalosti a zkušenosti a v jaké oblasti.”
Kristjan

“Já a můj tým vidíme smysl v tom, co děláme, když naši zákazníci oceňují naše aktivity v oblasti prodeje, výzkumu a vývoje, provozu, marketingu atd. A ano - to je to, co je naším cílem! ", Říká Kristjan.

Zkušenosti studentů

Zkušenosti studentů

Jak zkombinovat práci a studium
“Kombinace práce a studií byla prospěšná, protože jsem získala mnoho praktických zkušeností a dozvěděla jsem se, jaký je život kontrolora - je to zázračné!" Říká Katja Kurki, stážistka na finanční kontrole

Katja Kurki začala jako letní stážista na finančním oddělení a pokračovala v práci při studiu účetnictví na Aalto University School of Business, ve Finsku. Mezi její úkoly patří různá práce týkající se financí, například interní výkaznictví. V současnosti dokončuje svou diplomovou práci o úloze rozpočtování v řízení zásob v Ruukki. 

“Bavilo mě pracovat v Ruukki se zkušenými a nápomocnými kolegy, se kterými se v práci nenudíte. Byly mi svěřeny odpovědnosti ale i znalosti k jejím provedení.“
Katja

“Tip pro studenty? Úsměv. Potom si každý myslí, že víš o co jde," říká Katja

Zdraví a bezpečnost v Oborniki

Jak mohu já a můj tým podpořit kulturu zdraví a bezpečnosti při každodenní práci?
Při každodenní práci je podpora týmu velmi důležitá. Spolupráce a dobré vztahy zvyšují naši bezpečnost. Zkušenější kolegové vždy podporují a pomáhají novým zaměstnancům. S jejich pomocí získávají mladší zaměstnanci zkušenosti a cítí se komfortně a zvyšují si tak i povědomí o rizicích a potenciálně nebezpečných situacích.

Kinga Kubiatowicz pracuje jako obsluha strojů v závodě v Oborniki, v Polsku. Odpovídá za programování linek v souladu se specifikací zákazníka přijatou s objednávkou. Jejím úkolem je také kontrola rozměrů a kvality produktů. Každý pracovní den začíná její směna poučením o bezpečnosti. 

“Bezpečnost je důležitou součástí mé každodenní práce. Na mém pracovním místě se cítím bezpečene. Díky tomu jsem v pohodě i mentálně a vím, že když začnu pracovat, neriskuji své zdraví. Kromě toho se po práci mohu bezpečně vrátit ke své rodině.”

“Bezpečnost práce můžeme dále zlepšovat dodržováním zdravotních a bezpečnostních předpisů a nařízení. Tím, že reagujeme na potenciálně nebezpečné situace a hlásíme je našemu manažerovi, dáváme na sebe navzájem pozor a poskytujeme zpětnou vazbu. Každý z nás se musí chovat odpovědně a šířit kulturu bezpečnosti!”
Production

“Nedávno jsem absolvovala kurz první pomoci organizovaný naší společností. Jsem přesvědčena, že takový druh školení je zapotřebí, abychom se naučili reagovat a zvládat stres v případě, že zranění lidé potřebují naši pomoc. Jsem ráda, že jsem se tohoto školení účastnila. Cítím se jistější a můj tým je ve větším bezpečí když se mnou pracuje." říká Kinga.