Teplárna a elektrárna Sysav

Toto je dobrý příklad, jak můžeme pomoci zákazníkům s řešením jejich problémů. Pro tento náročný projekt jsme dodali horizontální sinusový profil ze surového hliníku – Sinus 55 na stěny. Je odolný proti mořské vodě a zpočátku lesklý, ale časem v důsledku oxidace zešedne. Za něj jsme umístili konzolu a vnitřní stěnu z 1,2mm plechu. Plech byl pozinkovaný a natřený nátěrem, který se obvykle používá na vnější stěny, protože povrch musel být odolný proti teplu a vlhkosti z teplárny/elektrárny.

Partneři

  • Hlavní dodavatel: NCC
  • Subdodavatel: Plåtexpressen
Google maps image for pdf print

Na začátku měl hlavní dodavatel (NCC) pouze návrh od architekta a subdodavatel (Plåtexpressen) čelil řadě problémů. Ve střeše elektrárny musel být umístěn štít proti povětrnostním vlivům obsahující izolaci a rám odpovídajících rozměrů, který by držel štít ve správných úhlech. Zatížení větrem a povětrnostními vlivy představovalo důležité faktory ve výpočtech, aby bylo možné zajistit funkční systém. Také byly stanoveny přísné požadavky na vnitřní stěny kvůli namáhání v důsledku tepla a vlhkosti. Dále se ukázalo, že také vnější stěny musí odolat živlům, stejně jako střecha. Stavba musela být navíc racionální ve smyslu ceny a pracnosti.

Většina technických řešení se musela nainstalovat během první ze dvou fází, v nichž se elektrárna Sysav stavěla. Museli jsme se vypořádat s výzvami jako detailní konstrukce střechy a stěn, výkresy a přeměna architektových představ v praktická řešení. 
Střecha vyžadovala štít proti povětrnostním vlivům a konstrukci, která by jej držela. Jestliže měl štít fungovat na vysoké budově stojící na otevřeném a často větrném místě, bylo neobyčejně důležité dodržet přesné rozměry. Také stěny měly fungovat jako štíty proti povětrnostním vlivům a v tomto ohledu měli architekti jasnou vizi o jejich konečném vzhledu s horizontálním sinusovým profilem.
Ve spolupráci s konstruktéry ze společnosti Ramboll vytvořila společnost Ruukki technická řešení pro stěny a střechu. „Sedli jsme si, společně jsme vyřešili všechny detaily a potom na jejich základě vypracovali výkresy,“ vysvětluje Gunnar Gundersen, prodejní inženýr ze společnosti Ruukki.
„Již dlouho spolupracujeme se společností Ruukki a byla pro nás jasnou volbou i v tomto projektu,“ říká Henry Svensson, CEO Plåtexpressen, zákazník společnosti Ruukki pro stavbu Sysav.
Ruukki byl fantastický partner v tom, jak vždy dodržoval termíny a nabízel velmi dobré ceny. „Ruukki má vysokou konkurenceschopnost a pokud jde o plech, dokáže dodat víceméně cokoli,“ říká pan Svensson.
Společnost Ruukki dodala konzolu IP, což je ocelová konstrukce, která byla použita jako izolace zdí. Také dodala hliníkové povrchové opláštění sinusového tvaru a vlnité plechy (z oceli TRP) pro střechu. „Dodávky měly vysokou kvalitu a práci jsme dokončili včas. Když stavíte něco o výšce 50 metrů, je důležité, aby všechno dorazilo včas a ve správném pořadí,“ říká pan Svensson.
Zpočátku může být cena prefabrikovaných stěnových konzol vyšší než při použití jiných metod. V případě větších stavebních projektů je pro cenu neobyčejně důležité hledisko času. „Je to otázka racionální realizace stavby, protože to ovlivňuje jak cenu, tak pracnost, a použití tohoto modelu pak přináší větší celkové výhody,“ říká pan Gundersen.
Zaměstnanci společnosti Ruukki jsou odborníci na stavební řešení a kromě vysoké kvality a spolehlivosti dodávek pomůže Ruukki také s vývojem praktických řešení a implementace.