Novinky Building Envelope

Prostory firmy Ekeri v Pedersöre odpovídají procesu výroby

Společnost Ruukki přispívá: Ocelový skelet usnadňuje přesun velkých součástí ve výrobě a používání panelů umožňuje efektivní, energeticky úspornou stavbu.

Společnost Ekeri se sídlem v Pedersöre vyrábí rámové konstrukce pro přívěsy s bočním otvíráním a návěsy. Výhodou přívěsů s bočním otevíráním je použitelnost a rychlost, protože nakládání a vykládání lze provádět přes zadní dveře a dveře na straně. Klíčovými trhy společnosti jsou severské země, kde jsou její výrobky již standardem, přičemž nejsilnějším trhem společnosti je Švédsko. Každý týden se vyrobí přibližně 17 konstrukcí a společnost také provádí údržbu. Firma Ekeri byla založena v roce 1945 a v současnosti má kolem 240 zaměstnanců.

 

Více vlastní výroby, méně silniční dopravy

Nový výrobní závod společnosti Ekeri vedle jejího ústředí v Pedersöre byl dokončen na konci roku 2018. Ekeri potřebovala nové prostory, protože se rozhodla přestat využívat subdodavatele a vyrábět podlahy, střechy a stěny rámových konstrukcí sama. Vlastní výroba je soustředěna do závodu v Pedersöre.

„V praxi to znamená zvýšení vlastního podílu výroby ve výrobním procesu. Také to znamená, že součásti už není potřeba transportovat po silnici ze vzdálenosti stovek kilometrů,“ říká generální ředitel Ekeri Matti Laurila.

Nová výrobní hala zabírá plochu přibližně 12 000 čtverečních metrů, což znamená, že by se do ní vešlo jeden a půl fotbalového hřiště. Společnost Ruukki dodala ocelový skelet budovy, sendvičové panely použité na stěnách, nosné ocelové střešní profily a tepelnou izolaci a parotěsnou zábranu na střechu. Součástí dodávky firmy Ruukki byla také odpovědnost za návrh plášťových konstrukcí, tedy střechy a stěn. K identifikaci nejlepšího možného řešení se použila energetická simulace, kterou se řídil také návrh a výběr dostupných řešení. Ruukki byla také zodpovědná za instalaci produktů, které dodala.

 

Tempo návrhu určovaly výrobní procesy

Generální ředitel Matti Laurila říká, že návrh haly vycházel výhradně z procesu výroby, tj. nejlogičtějšího způsobu, jak vyrobit rámové konstrukce. Po objasnění výrobního procesu byla na jeho základě hala navržena.

„Z hlediska našich činností je ocelový skelet vynikajícím řešením a budova je otevřeným prostorem bez sloupů, které by bránily pohybu součástí. Důležitými kritérii jsou pro nás i vzduchotěsnost budovy a úspora energie,“ dodává Matti Laurila.

Společnost Ruukki dodala pro budovu ocelový skelet s rozpětím až 56 metrů.

 

Základem kvality je návrh

Celkovou odpovědnost za stavbu haly nesla stavební společnost Rakennus Nynäs Oy. Rakennus Nynäs má asi 20 zaměstnanců, kteří nejenže staví komerční a výrobní budovy, ale jsou také subdodavateli pro veřejné budovy, jako je například nová požární stanice a nové výrobní prostory společnosti Baltic Yacht v Pietarsaari.

„Základem všech našich činností je kvalita, nejen cena. Kvalita vždy zahrnuje dodržování harmonogramu. Kvalita pro nás začíná návrhem. Například v případě projektu pro firmu Ekeri to znamenalo, že plány pro všechny etapy byly připraveny ještě předtím, než jsme zahájili první fázi,“ říká generální ředitel Rune Nynäs.

Ani oni nedělají všechno sami a projektu se účastnilo přibližně 10 subdodavatelů. Firma Rakennus Nynäsin byla pověřena důslednou kontrolou nad stavebním projektem, který začal 9. listopadu 2018. Budova byla dokončena v předstihu 21. prosince téhož roku.

 

Panely lze rychle nainstalovat a jsou energeticky úsporné

Magnus Storbacka ze společnosti Rakennus Nynäs měl stavební projekt na starosti a podle jeho slov má použití panelů tu výhodu, že stavební práce na energeticky úsporných budovách mohou probíhat podle napjatého harmonogramu.

Nová budova musela být vzduchotěsná, aby se ušetřily náklady na vytápění. Ruukki použila ve fázi návrhu energetickou simulaci výrobních prostor s koeficientem úniku vzduchu 1,00 neboli q50=1,0. Koeficient úniku vzduchu stanoví množství úniku vzduchu vzhledem k povrchu pláště, což zahrnuje první patro, stěny a horní patro nebo střechu. Čím je toto číslo nižší, tím je vzduchotěsnost budovy lepší.

 

Výsledky optimalizace jsou lepší, než se čekalo

Požadovaná energetická úspornost prostor společnosti Ekeri byla dosažena sladěním nebo optimalizací tloušťky izolace v různých částech budovy, aby se dosáhlo dobré výsledné úspory nákladů. Energetická simulace ukázala, že investice do dobré vzduchotěsnosti umožnila snížit tloušťku střešní izolace ze 40 cm na 30 cm a stále dosáhnout požadované úrovně energetické úspornosti. Optimalizace identifikuje cenově nejvýhodnější kombinaci k dosažení nejlepšího možného výsledku rozumným způsobem.

Firma Cramo provedla měření vzduchotěsnosti výrobních prostor v souladu s normou SFS-EN-13829. Měření bylo provedeno 11. prosince a prokázalo únik vzduchu v hodnotě q50=0,7. To bylo ještě lepší než cílových 1,0.

 

Zručnost kam se podíváš

„Společnost Ruukki odvedla na tomto projektu vynikající práci. Od samého začátku jsme si všímali, že pracujeme s firmou, která je na velké projekty zvyklá. Standard kvality byl vysoký a například všechny šrouby v ocelovém skeletu byly zarovnány s vyvrtanými otvory. Také všechny dodávky proběhly včas. Dalším faktorem úspěchu bylo, že společnost Ekeri je vynikající zákazník, který věděl, co dělá a co požaduje,“ nadšeně dodává Magnus Storbacka.

„Budova byla dokončena podle harmonogramu a plánu. A co je nejdůležitější, vše fungovalo jak mělo,“ potvrzuje výkonný ředitel společnosti Ekeri Matti Laurila.