Novinky Building Envelope

Cor-Ten dodává škole Majåkerskolan kontrastní vzhled

Škola Majåkerskolan, dokončená v roce 2017 ve švédském Lidköpingu je místem, kde mohou žáci dokončit prvních šest let své docházky. Nová škola byla postavena na stejném místě jako dřívější škola, která byla zbořena z důvodu havarijního stavu. Na fasádě byly použity fasádní kazety Liberta Cor-Ten, dodané společností Ruukki.

Za návrh školy Majåkerskolanrchitekti byli zodpovědní architekti studia Linkarkitektur a stavební kritéria stanovilo město Lidköping. Škola měla představovat studijní prostředí založené na funkcionalitě. Cílem bylo vytvořit školu se studijním prostředím, které by podporovalo udržitelné využívání na individuální úrovni i na úrovni společnosti jako celku.

Projekt založený na výzkumu

Majåkerskolan má kromě učeben také jídelnu a vlastní kuchyň, školská zdravotnická zařízení a sportovní halu se šatnami. Škola se může pochlubit příjemným, kreativním a flexibilním studijním prostředím, které žáky motivuje k novým přístupům k myšlení a aktivitám.

Architektka Sofia Lilja ze studia Linkarkitektur říká, že při projektování školy byl použit koncept návrhu založeného na důkazech (EBD). EBD představuje multioborový přístup založený na výzkumu toho, jak fyzický prostor ovlivňuje lidi. Například příroda má na lidi uklidňující účinek a snižuje stres. Prioritou byla konstrukční řešení, ve kterých může být příroda začleněna do budovy. Mezi další hodnocená kritéria patřilo prosvětlení, hlukové podmínky, vzdušnost a barvy.

Prioritu mají životní prostředí a víceúčelovost

Město Lidköping požadovalo, aby budova školy splňovala kritéria pro stříbrnou úroveň Švédské rady pro ekologické budovy. To ovlivnilo projekt v tom smyslu, že pro budovu byly vybrány ekologicky šetrné stavební materiály, které byly navrženy tak, aby využívaly přirozeného denního světla a šetřily energii. Nejen to, materiály musely být také recyklovatelné.

Ve fázi návrhu bylo zohledněno víceúčelové využití prostor. Například sportovní hala byla od ostatních prostor oddělena, takže ji lze využívat i mimo učební hodiny.

Větší volnost při výběru fasády

Městská správa neuvedla žádné konkrétní pokyny, ani požadavky na návrh fasády.

„Škola je v centru rezidenční čtvrti se starými budovami, včetně kostela. Chtěli jsme vytvořit městskou budovu, která by kontrastovala s celkovým vzhledem okolí,“ říká Sofia Lilja.

Sofia Lilja poznamenává, že lidé ve stavebnictví byli velmi nadšeni výběrem Cor-Tenu.

„Myslím, že Cor-Ten představuje skvělý materiál na fasády, protože je jedinečný a odolný a zvýrazňuje design budovy školy. Dodává budově požadovaný kontrastní vzhled,“ říká Sofia Lilja.

Sofia Lilja ví, že rezavě zbarvený materiál je vhodný pro mnoho různých typů budov. Je to hřejivý, přírodní a živý produkt. Cor-Ten má také silný kontrast k světlým prvkům, které mohou pomoci vyrovnat se s požadavky na přístupnost například u vchodů. Jasné kontrasty jsou důležité pro každého a zejména pro lidi se sníženou schopností orientace.

„Fasáda budovy se vyznačuje jemnými kontrasty. Cor-Ten zajišťuje hřejivý vzhled, cihlové sekce působí chladněji a kovové části dodávají tmavý podklad. Majåkerskolan je skvělý příběh o úspěchu a výsledek mi dělá radost,“ dodává Sofia Lilja.