Nabídka udržitelnosti

Našim zákazníkům můžeme pomoci v záležitostech týkajících se energetické účinnosti, obnovitelné energie, obsahu uhlíku, systémů na certifikaci vlastností a chemického složení našich produktů.

Spotřeba energie při používání budov

Naše plášťová řešení byla vyvinuta za účelem dosažení neobyčejné energetické účinnosti při nízkých nákladech. Jedinečná koncepce energy panelů od společnosti Ruukki využívá dynamické simulační nástroje, které pomáhají zákazníkům najít optimální rovnováhu mezi investičními náklady a energetickou účinností prostřednictvím tepelného odporu a vzduchotěsnosti plášťových konstrukcí.
embodied-energy-in-structures

Energie vložená do konstrukcí

Takovéto problémy řešíme poskytováním konstrukční optimalizace pro naše služby související s dodávkami skeletových a mostních konstrukcí. Tato služba často snižuje množství vložené energie do konstrukcí a snižuje materiálové náklady. Použití pevnějších ocelí ve vhodných součástech může podstatně snížit množství energie vložené do ocelových konstrukcí.

Naše Life panely přistupují ke stejnému problému jinak; při jejich výrobě se využívá co nejvíce recyklovaného materiálu. Ve srovnání s tradičními panely se tím snižuje množství neobnovitelných materiálů použitých při výrobě až o 85 % a energie až o 40 %.

Snižování dopadů budov na životní prostředí prostřednictvím systémů LEED a BREEAM

Ekologické certifikační systémy LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) a BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) byly vytvořeny ve snaze podporovat stavění ekologicky odpovědných a s ohledem na zdroje efektivních budov. 

Vzhledem k tomu, že stavební produkty samy o sobě nemohou vynést body, nabízíme odpovídající údaje o produktech a pokyny, jak mohou naše řešení pomoci zákazníkům k dosažení vysokého hodnocení.

Přečtěte si více o kreditech BREEAM, které se vztahují k výrobkům z oceli
Přečtěte si více o kreditech LEED, které se vztahují k výrobkům z oceli

Chemické složení

Hledáte udržitelné stavební materiály? Něco, co nabízí také vyšší výkonnost?

POVRCHOVÁ ÚPRAVA S PATENTOVANOU TECHNOLOGIÍ BT

Pro většinu našich produktů používáme ocel s barevnou povrchovou úpravou GreenCoat. GreenCoat je povrchová úprava na bázi Bio Technologie (BT), kde je podstatná část tradičních fosilních olejů nahrazena švédským řepkovým olejem. GreenCoat produkty jsou vysoce odolné vůči korozi, UV záření i poškrábání. Stavitelem tak poskytují lehký materiál, se kterým se jednoduše pracuje i při teplotě do -15 ° C.

Více o povrchové úpravě GreenCoat

GreenCoat-logo-w276
Nepřetržitě sledujeme seznam SVHC (látek vyvolávajících velké obavy) a v příslušných případech budeme informovat zákazníky o složkách SVHC v našich produktech. Na naše hlavní produkty se vztahují prohlášení o ekologickém výrobku (EPD), ve kterých jsou vypsány údaje o chemikáliích podle složek.

Jestliže máte jakékoliv dotazy týkající se společnosti Ruukki a nařízení REACH, kontaktujte svého místního prodejce.

Environmentální prohlášení o produktu

Prohlášení o ekologickém výrobku od společnosti Ruukki dokládají ekologické výhody plynoucí z používání produktů Ruukki.
SouborTypeVelikostNahránoStáhnout
Ruukki-Light-weight-sandwich-element-systemPDF5,97 MB05 V, 2016 Stáhnout