Montáž bez nehod

Všechny následující položky představují riziko pro zdraví a bezpečnost na staveništích:

  • zdvihání těžkých břemen,
  • práce ve výškách a
  • práce na velkých staveništích.

Výzkum a vývoj u společnosti Ruukki bere tyto rizikové faktory v úvahu a hledá cesty k jejich minimalizování.

18776-29

Bezpečnost při zdvihání

Za účelem zlepšení bezpečnosti při zdvihání břemen na místech montáže vyvinula společnost Ruukki řešení, podle něhož jsou otvory pro závěsné háky provedeny v nosnících WQ a prvcích používaných v ocelové konstrukci. Závěsné háky jsou namontovány v továrně nebo přišroubovány na místo na stavbě. Řetězy provléknuté oky umožňují bezpečné zvednutí prvků a nosníků na jejich místo. Pevné závěsné háky nebo tvory pro zdvihací zařízení jsou konstruovány pro těžké nebo nevhodně tvarované kusy. 

Zdvihání těžkých břemen na rušném staveništi může být nebezpečné, jestliže není prováděno bezpečným způsobem. Kvůli minimalizaci těchto rizik jsme vytvořili snadno použitelné příslušenství, jako je zvedák svazků, který se používá při zvedání ocelové střešní krytiny.

dsc_0032.nef

Bezpečnost ve výškách

Kvůli zvýšení bezpečnosti osob, které provádějí montáž a další práce na střechách, jsme vyvinuli bezpečnostní kotvu, která může být uchycena k nosným vlnitým ocelovým plechům. Může být použito bezpečnostní lano k zajištění pracovníků k této kotvě, která je patentována a nese označení CE.

safely-together

Společně bezpečně

Společnost Ruukki aktivně podporuje bezpečnost na svých vlastních staveništích i na sdílených stavbách. Sdílená staveniště představují větší bezpečnostní rizika, zvláště když je více dodavatelů zapojeno v různých etapách projektu.  Proto chceme pracovat společně se všemi stranami kvůli zvýšení celkové bezpečnosti na stavbě. Vidíme to jako důležitou součást rozvoje bezpečnostních otázek ve stavebním průmyslu.