Vycházející trendy v architektuře

Tiina Tukia, Marketing and Communications, Ruukki
VII 08, 2019
Eli Synnevåg, senior architektka ze společnosti Snøhetta, se s námi setkala v sídle této společnosti v norském Oslu. Hovořili jsme o tom, jakým nejvýznamnějším výzvám čelí dnešní architektura, i o budoucích výzvách. A také o tom, jak jedna z předních světových architektonických firem podporuje kreativitu na organizační úrovni. 

Jaké jsou největší a vycházející trendy v architektuře? Je styl jakožto hybná síla designu nahrazován obsahem? A jak se tohoto odvětví týkají otázky udržitelnosti? Eli Synnevåg, senior architektka ze společnosti Snøhetta, předkládá svoji vizi architektury v budoucnosti. 


 

 

Tiina Tukia
Marketing and Communications, Ruukki

Contact Tiina on Twitter: @TiinaTukia
Email: firstname.lastname@ruukki.com

Nejnovější příspěvky do blogu