Smluvní navrhování a zhotovování skeletů

Smluvní navrhování a zhotovování skeletů

Dobré řízení projektů zaručuje, že projekty jsou dokončeny včas a podle rozpočtu.
Společnost Ruukki nabízí vynikající vývoj produktů a optimální rozhodování o návrzích ve fázích vývoje a implementace. Také můžeme nabídnout prostředky a odborné znalosti pro prvotřídní řízení projektů.

Celý projekt od návrhu, zajišťování materiálu a výroby po montáž na místě stavby se moduluje ve 4D BIM. Dává nám to jedinečnou možnost sledovat a měnit výrobu, a to i v případě krátkých termínů, a zároveň nabízet našim zákazníkům úplnou kontrolu a vhled do procesu. Software na řízení projektu slouží k monitorování a správě prostředků, rozpočtu, rizik atd.

Služby

Project-development

Vypracování projektu

Spoluprací s developery, projektanty a hlavními dodavateli již v rané fázi projektu zvyšujeme hodnotu pro zákazníka.

Základem jsou potřeby a očekávání zákazníka a naše odborné znalosti projektování, výroby a montáže poskytují spolehlivé informace pro plánování, odhadování nákladů a vytváření harmonogramů. Jako člen projektového týmu od raných fází můžeme nabídnout jedinečný pohled na stavbu a později i na výkonnost objektu. 

Materiály a řešení jsou vhodné pro rychlé tempo efektivní průmyslové výstavby a rovněž zaručují dobré hodnocení udržitelnosti.
Design

Projektování

Naši projektanti mají značné zkušenosti s projektováním komerčních, logistických a průmyslových budov. Nejnovější návrhový software, výkresy a technická dokumentace pomáhají zkracovat dobu realizace a snižovat její náklady.

Začlenění komponent do realizace projektu znamená, že projektový tým má k dispozici velmi specializované znalosti našich projektantů, a zaručuje optimálnost návrhů jak pro výrobu, tak pro provoz staveniště.
BIM-main-picture

Informační model budovy (BIM)

V našich stavebních projektech využíváme informační model budovy (BIM). Používá se ve všech vývojových fázích projektu od návrhu přes výrobu až po montáž. BIM přináší našim zákazníkům vysokou kvalitu, efektivitu nákladů a dobré koncové výsledky. Nabízí prostředí pro přesné a rychlé 3D modelování založené na datech, která virtuálně simulují stavbu. Plány lze sdílet s dodavateli a inženýry. Software SCIA Engineer slouží k přesnému a optimálnímu navrhování konstrukcí v prostředí 3D.

Již v roce 1996 jsme převáděli projektová data do našich automatizovaných řezacích a vrtacích strojů. V roce 2001 jsme integrovali 3D modelování s naším systémem ERP SAP. Nepřetržitě rozvíjíme využívání BIM po celou dobu životního cyklu projektu.

Hlavní výhody BIM pro naše zákazníky
  • Zvýšení bezpečnosti díky plánování a simulaci výstavby na modelu
  • Vizualizace nápadů a změn v návrzích za účelem nalezení optimálního řešení
  • Pečlivé plánování v předstihu, aby bylo možné omezit překážky a zajistit bezproblémový průběh prací na staveništi
  • Transparentní sledování projektu a lepší komunikace
  • Aktuální informace o stavu projektu
  • Projekt v termínu a plánovaných nákladech
frame-and-envelope-optimization2

Výroba komponent

Naše stavební komponenty se vyrábějí průmyslově tak, aby vyhovovaly jedinečným okolnostem a technickým požadavkům na místě. Jsou připraveny pro své místo na staveništi, což minimalizuje odpad a zefektivňuje provoz staveniště, a to i v případě složitých řešení. Tím se následně snižuje pracovní zatížení všech členů projektového týmu.

V našich továrnách pracují kvalifikovaní profesionálové ve svých oborech, ať se jedná o svařování, montáž, povrchové zušlechťování nebo povrchové úpravy. Používáme přísný systém na kontrolu kvality, který zaručuje bezpečnost, kvalitu a efektivitu naší výroby.

Přečtěte si více o našich závodech na výrobu rámů
Přečtěte si více o certifikacích a prohlášeních

frame-and-envelope-optimization1

Montáž skeletů

Při stavbě a montáži spolupracují týmy zkušených a kvalifikovaných pracovníků společnosti Ruukki s vedením stavby. Práce je dokončena včas, bezpečně a profesionálně. Máme rozsáhlé zkušeností s prací ve Skandinávii a východní Evropě.

Zvláštní pozornost je věnována kontrole montáže. Všechny stavební a montážní práce se provádějí přísnými bezpečnostními metodami. Vedoucí projektu, stavbyvedoucí a stavební dozor zaručují nejvyšší kvalitu.

Integrace postupů od návrhu po stavbu a montáž je zajišťována využíváním nejnovějšího softwaru, speciálního výrobního vybavení a flexibilních stavebních a montážních týmů. Tím se zrychluje postup stavebních prací a snižují se náklady.

Produkty

Vícepodlažní skelety

Používání prefabrikovaných skeletových komponent nabízí významné výhody v rychlosti a řízení stavby. V typických vícepodlažních budovách používá společnost Ruukki sloupy s tuhou výztuží a svařované nosníky WQ a UWQ. S tímto systémem lze účinně využívat prostor a vytvářet flexibilní funkční uspořádání objektů prostřednictvím dlouhých rozpětí a rovných mezilehlých podlaží.

Dodávky jednopodlažních skeletů a rámů

Ocelové nosníky navržené přímo pro konkrétní projekt představují efektivní řešení z hlediska nákladů i materiálu, zejména pro rozsáhlé budovy. Nosníky nabízejí větší volnost pro kabelové trasy, protože je lze snadno vést skrz konstrukci. Jednopodlažní skelety od společnosti Ruukki využívají různá řešení sloupů a portálů v kombinaci s typicky dutými profily nosníků.

Reference

DnB NOR Headquarters

The new headquarters of financial services group DnB NOR in downtown Oslo, has an exceptional appearance as a result of their honeycombed and multi-portal structures.

Alma Media Head Office

A steel frame enables the construction of versatile premises that blend architecturally into the cityscape.

Ruukki’s delivery for the first and second phase of the project comprised a quick-to-build, modifiable steel frame, sandwich panel elements for the facades, and load-bearing profiled sheets.

Kontaktujte nás