Skeletová řešení na základě návrhu zákazníka

Řešení rámů a mostů na základě návrhu zákazníka

Tam, kde je konstrukční tým zákazníka dostatečně kompetentní v optimalizaci výroby a instalace, můžeme dodat ocelové konstrukce nebo mosty podle návrhu zákazníka, a využít tak vynikající výrobní kapacity rámových konstrukcí Ruukki a instalaci na stavbě.

Služby

frame-and-envelope-optimization2

Výroba komponent

Naše stavební komponenty se vyrábějí průmyslově tak, aby vyhovovaly jedinečným okolnostem a technickým požadavkům na místě. Jsou připraveny pro své místo na staveništi, což minimalizuje odpad a zefektivňuje provoz staveniště, a to i v případě složitých řešení. Tím se následně snižuje pracovní zatížení všech členů projektového týmu.

V našich továrnách pracují kvalifikovaní profesionálové ve svých oborech, ať se jedná o svařování, montáž, povrchové zušlechťování nebo povrchové úpravy. Používáme přísný systém na kontrolu kvality, který zaručuje bezpečnost, kvalitu a efektivitu naší výroby.

Přečtěte si více o našich závodech na výrobu rámů
Přečtěte si více o certifikacích a prohlášeních

frame-and-envelope-optimization1

Montáž skeletů

Při stavbě a montáži spolupracují týmy zkušených a kvalifikovaných pracovníků společnosti Ruukki s vedením stavby. Práce je dokončena včas, bezpečně a profesionálně. Máme rozsáhlé zkušeností s prací ve Skandinávii a východní Evropě.

Zvláštní pozornost je věnována kontrole montáže. Všechny stavební a montážní práce se provádějí přísnými bezpečnostními metodami. Vedoucí projektu, stavbyvedoucí a stavební dozor zaručují nejvyšší kvalitu.

Integrace postupů od návrhu po stavbu a montáž je zajišťována využíváním nejnovějšího softwaru, speciálního výrobního vybavení a flexibilních stavebních a montážních týmů. Tím se zrychluje postup stavebních prací a snižují se náklady.

Produkty

Vícepodlažní skelety

Používání prefabrikovaných skeletových komponent nabízí významné výhody v rychlosti a řízení stavby. V typických vícepodlažních budovách používá společnost Ruukki sloupy s tuhou výztuží a svařované nosníky WQ a UWQ. S tímto systémem lze účinně využívat prostor a vytvářet flexibilní funkční uspořádání objektů prostřednictvím dlouhých rozpětí a rovných mezilehlých podlaží.

Jedinečné ocelové skelety

Díky kombinovaným projektantským a výrobním možnostem společnosti Ruukki lze realizovat jedinečné, značně rozmanité rámové konstrukce v působivém měřítku. Ocel ve schopných rukou se může přizpůsobit i těm nejnáročnějším architektonickým a technickým požadavkům, ať se jedná o velké sportovní arény, nebo průmyslové a kulturní stavby.

Reference

Friends Arena

The Friends Arena is the largest multipurpose arena with a sliding roof in Northern Europe. Ruukki was tasked with the design, fabrication and installation of the four huge steel trusses which support the arena’s extensive roof structure.

Kilden Performing Arts Centre

Kontaktujte nás