Optimalizace skeletů a plášťů

Optimalizace skeletů a plášťů

Naše nejobsáhlejší koncepce služeb umožňuje developerům, aby měli v jednopodlažních budovách přímou kontrolu nad investicemi a provozními náklady budovy již od nejranějších fází. Dokážeme optimalizovat skelet a plášť budovy tak, aby splňoval konkrétní cíle projektu, a dokonce optimalizovat náklady na energii po celou dobu životnosti včetně klimatizačního systému.

Služby

Project-development

Vypracování projektu

Spoluprací s developery, projektanty a hlavními dodavateli již v rané fázi projektu zvyšujeme hodnotu pro zákazníka.

Základem jsou potřeby a očekávání zákazníka a naše odborné znalosti projektování, výroby a montáže poskytují spolehlivé informace pro plánování, odhadování nákladů a vytváření harmonogramů. Jako člen projektového týmu od raných fází můžeme nabídnout jedinečný pohled na stavbu a později i na výkonnost objektu.

Materiály a řešení jsou vhodné pro rychlé tempo efektivní průmyslové výstavby a rovněž zaručují dobré hodnocení udržitelnosti.
Design

Projektová podpora

Naši projektanti mají značné zkušenosti s projektováním komerčních, logistických a průmyslových budov. Nejnovější návrhový software, výkresy a technická dokumentace pomáhají zkracovat dobu realizace a snižovat její náklady.

Začlenění komponent do realizace projektu znamená, že projektový tým má k dispozici velmi specializované znalosti našich projektantů, a zaručuje optimálnost návrhů jak pro výrobu, tak pro provoz staveniště.
BIM-main-picture

Informační model budovy (BIM)

V našich stavebních projektech využíváme BIM. Používá se ve všech vývojových fázích projektu od návrhu přes výrobu až po montáž, a to mimořádně sofistikovaným a praktickým spůsobem. BIM přináší našim zákazníkům vysokou kvalitu, efektivitu nákladů a dobré koncové výsledky. Nabízí prostředí pro přesné a rychlé 3D modelování založené na datech, která virtuálně simulují stavbu. Plány lze sdílet s dodavateli a inženýry. Software SCIA Engineer slouží k přesnému a optimálnímu navrhování konstrukcí v prostředí 3D.

Již v roce 1996 jsme převáděli projektová data do našich automatizovaných řezacích a vrtacích strojů. V roce 2001 jsme integrovali 3D modelování s naším systémem ERP SAP. Nepřetržitě rozvíjíme využívání BIM po celou dobu životního cyklu projektu.

Hlavní výhody BIM pro naše zákazníky
  • Zvýšení bezpečnosti díky plánování a simulaci výstavby na modelu
  • Vizualizace nápadů a změn v návrzích za účelem nalezení optimálního řešení
  • Pečlivé plánování v předstihu, aby bylo možné omezit překážky a zajistit bezproblémový průběh prací na staveništi
  • Transparentní sledování projektu a lepší komunikace
  • Aktuální informace o stavu projektu
  • Projekt v termínu a plánovaných nákladech
frame-and-envelope-optimization2

Výroba komponent

Naše stavební komponenty se vyrábějí průmyslově tak, aby vyhovovaly jedinečným okolnostem a technickým požadavkům na místě. Jsou připraveny pro své místo na staveništi, což minimalizuje odpad a zefektivňuje provoz staveniště, a to i v případě složitých řešení. Tím se následně snižuje pracovní zatížení všech členů projektového týmu.

V našich továrnách pracují kvalifikovaní profesionálové ve svých oborech, ať se jedná o svařování, montáž, povrchové zušlechťování nebo povrchové úpravy. Používáme přísný systém na kontrolu kvality, který zaručuje bezpečnost, kvalitu a efektivitu naší výroby.

Přečtěte si více o našich závodech na výrobu rámů
Přečtěte si více o certifikacích a prohlášeních

frame-and-envelope-optimization1

Montáž skeletů

Při stavbě a montáži spolupracují týmy zkušených a kvalifikovaných pracovníků společnosti Ruukki s vedením stavby. Práce je dokončena včas, bezpečně a profesionálně. Máme rozsáhlé zkušeností s prací ve Skandinávii a východní Evropě.

Zvláštní pozornost je věnována kontrole montáže. Všechny stavební a montážní práce se provádějí přísnými bezpečnostními metodami. Vedoucí projektu, stavbyvedoucí a stavební dozor zaručují nejvyšší kvalitu.

Integrace postupů od návrhu po stavbu a montáž je zajišťována využíváním nejnovějšího softwaru, speciálního výrobního vybavení a flexibilních stavebních a montážních týmů. Tím se zrychluje postup stavebních prací a snižují se náklady.
Roof-and-wall-installation

Instalace střech a stěn

Společnost Ruukki nabízí kompletní instalaci střešních a stěnových řešení - od konstrukce po úplnou povrchovou úpravu

Produkty

single-storey

Dodávky jednopodlažních skeletů a rámů

Ocelové nosníky navržené přímo pro konkrétní projekt představují efektivní řešení z hlediska nákladů i materiálu, zejména pro rozsáhlé budovy. Nosníky nabízejí větší volnost pro kabelové trasy, protože je lze snadno vést skrz konstrukci. Jednopodlažní skelety od společnosti Ruukki využívají různá řešení sloupů a portálů v kombinaci s typicky dutými profily nosníků.

Zde si přečtěte více

Sendvičové panely

Fasádní obklady

Nosné trapézy

Reference

Níže najdete reference na naše nejvýznamnější projekty.

NÁKUPNÍ CENTRUM BORY MALL BRATISLAVA

The exterior walls of Bory Mall were built using Ruukki Forma™, a facade system that combines air-tight wall structures and cladding. Air-tightness reduces energy consumption for heating and cooling.

Ruukki’s delivery for the first and second phase of the project comprised a quick-to-build, modifiable steel frame, sandwich panel elements for the facades, and load-bearing profiled sheets.

Kontaktujte nás