Standardní sendvičové panely pro stěny, střechy a stropy

Standardní sendvičové panely ze širokého portfolia společnosti Ruukki nabízejí cenově výhodná řešení pro různé typy budov a aplikací. Všechny naše produkty mají vysokou kvalitu a jsou k dispozici v krátkých dodacích lhůtách.

Od srpna 2018 vchází v platnost revidovaná norma EN 15254-5, která zvyšuje požadavky na platnost výsledků zkoušek požární odolnosti sendvičových panelů. Hodnoty požární odolnosti musí revidovat všichni výrobci, kteří deklarují charakteristiky sendvičových panelů v souladu s harmonizovanou normou EN 14509: 2013. Předpisy revidované normy a EI klasifikace jsou závazné pro všechny projekty se stavebním povolením vydaným po 31.10.2018. V případě vydání stavebního povolení před tímto datem, je možné aplikovat staré hodnoty požární odolnosti.
Více informací o změně normy
V případě dotazů kontaktujte našeho technika Martin Valeš


Portfolio standardních sendvičových panelů:

  • Panely se standardním upevněním pro vnější stěny, vnitřní stěny a stropy
  • Panely se skrytým upevněním pro vnější stěny
  • Střešní panely

Všechny typy našich panelů jsou k dispozici s různými izolačními materiály:

  • Minerální vlna s vynikajícími protipožárními vlastnostmi
  • X-PIR s dobrými protipožárními vlastnostmi
  • E-PIR se středně dobrými požárními vlastnostmi

Naše panely můžeme dodat s veškerým souvisejícím příslušenstvím a potřebnými montážními nástroji pro kompletní instalaci. Nabízíme zákazníkům kompletní technickou podporu a podporu pro projektování.

Naše služby pro sendvičové panely

Optimalizace skeletů a plášťů

Naše nejobsáhlejší koncepce služeb umožňuje developerům, aby měli v jednopodlažních budovách přímou kontrolu nad investicemi a provozními náklady budovy již od nejranějších fází. Dokážeme optimalizovat skelet a plášť budovy tak, aby splňoval konkrétní cíle projektu, a dokonce optimalizovat náklady na energii po celou dobu životnosti včetně klimatizačního systému.

Dodávky zakázkových komponent

Díky spolupráci s nakupujícími zákazníky a montážními firmami můžeme společně nabízet výhody našich produktů a technické podpory pro širokou řadu stavebních projektů.

Nabídka standardních sendvičových panelů

Sendvičový panel SP2C E-PIR pro střechy

Sendvičový panel SP2C E-PIR je k dispozici v tloušťkách 80/40 - 210/170 mm.

Dokonalé řešení pro většinu budov a staveb, které v sobě spojuje vysokou kvalitu s velmi dobrými technickými vlastnostmi. 

Jádro tohoto sendvičového panelu je vyrobeno z tuhé, samozhášivé a udržitelné polyisokyanurátové pěny (PIR) bez HCFC. Jeho vynikající tepelněizolační vlastnosti umožňují snížit tloušťku panelů, což se přímo odráží v nižších nákladech na přepravu a montáž a znamená významnou úsporu nákladů na životní cyklus budovy. 


Aplikace:

  • Konstrukce střechy

Kontaktujte nás

Související odkazy

Dokumenty

Poskytujeme vám podporu ve formě detailních výkresů, pokynů pro montáž a dalších typů dokumentů.

Certifikáty a schválení

Vyhledejte si informace o našich certifikátech systému řízení a dokumentaci související s produkty.

Naše služby

Naším cílem je sloužit vám po celou dobu od začátku až do konce vašeho stavebního projektu.

Reference

Lze vyhledávat referenční případy společnosti Ruukki podle produktu nebo typu budovy.