Vícepodlažní skelety

Vícepodlažní skelety

Používání prefabrikovaných skeletových komponent nabízí významné výhody v rychlosti a řízení stavby. V typických vícepodlažních budovách používá společnost Ruukki sloupy s tuhou výztuží a svařované nosníky WQ a UWQ. S tímto systémem lze účinně využívat prostor a vytvářet flexibilní funkční uspořádání objektů prostřednictvím dlouhých rozpětí a rovných mezilehlých podlaží.

Služby pro kompozitní skelety

Smluvní navrhování a zhotovování skeletů

Společnost Ruukki nabízí vynikající vývoj produktů a optimální rozhodování o návrzích ve fázích vývoje a implementace. Také můžeme nabídnout prostředky a odborné znalosti pro prvotřídní řízení projektů.

Skeletová řešení na základě návrhu zákazníka

Naši značnou kapacitu výroby ocelových skeletových komponent a odborné znalosti montáže můžeme zpřístupnit organizacím s velkou kapacitou stavebních projektů, které tak získají konstrukce založené na návrzích zákazníka.

Související produkty

Nosníky WQ

Nosník WQ je určen pro urychlení stavby vícepodlažních budov. Systém nosníku WQ může být použit ve všech vícepodlažních budovách, jako jsou úřady, nemocnice, hotely a v obytných stavbách.

Nosníky CWQ

Podobně jako nosník WQ je i nosník CWQ je určen pro urychlení stavby vícepodlažních budov. Nosník CWQ se skládá z tradičního komorového nosníku WQ a spojovacích článků, které jsou s ním kompatibilní. Ty tvoří konstrukci spřaženého nosníku společně s trámy s dutým jádrem a výplní. Systém spřaženého nosníku CWQ se může používat ve všech vícepodlažních budovách, jako jsou úřady, nemocnice, hotely a v obytných stavbách.

Sloupy s tuhou výztuží

Sloup s tuhou výztuží naší výroby se skládá z dutého ocelového profilu s rámem žebírkové tyčové výztuže umístěné uvnitř. Sloup se plní betonem na místě. Kombinace oceli a betonu zajišťuje vynikající únosnost v normálních i požárních situacích. Kompletace na místě je rychlá a povrch sloupu je hladký a je připraven pro konečnou povrchovou úpravu.

Sloupy s tuhou výztuží jsou navrženy podle normy EN 1994-1-1 nebo podle místních předpisů.

Svařované nosníky

Svařované nosníky lze navrhovat a optimalizovat pro různé účely. Svařované nosníky a trámy se navrhují a optimalizují pro každý projekt zvlášť, aby se dosáhlo toho nejlepšího řešení. Svařované nosníky se nejčastěji zhotovují s průřezem I (IG) a jako komorové nosníky (BG). Naše automatizované svařovací linky a moderní výrobní metody zaručují rychlé, vysoce kvalitní a spolehlivé dodávky. Každý nosník zhotovujeme a kompletujeme do stavu připraveného k montáži podle požadavků zákazníka. Staráme se o dopravu nosníků na staveniště a jsme schopni přislíbit dodání produktu v pravý čas na správné místo.

Kontaktujte nás