Jednopodlažní skelety a pláště

Dodávky jednopodlažních skeletů a rámů

Ocelové nosníky navržené přímo pro konkrétní projekt představují efektivní řešení z hlediska nákladů i materiálu, zejména pro rozsáhlé budovy. Nosníky nabízejí větší volnost pro kabelové trasy, protože je lze snadno vést skrz konstrukci. Jednopodlažní skelety od společnosti Ruukki využívají různá řešení sloupů a portálů v kombinaci s typicky dutými profily nosníků.

Služby pro jednopodlažní skelety

Optimalizace skeletů a plášťů

Naše nejobsáhlejší koncepce služeb umožňuje developerům, aby měli v jednopodlažních budovách přímou kontrolu nad investicemi a provozními náklady budovy již od nejranějších fází. Dokážeme optimalizovat skelet a plášť budovy tak, aby splňoval konkrétní cíle projektu, a dokonce optimalizovat náklady na energii po celou dobu životnosti včetně klimatizačního systému.

Smluvní navrhování a zhotovování skeletů

Společnost Ruukki nabízí vynikající vývoj produktů a optimální rozhodování o návrzích ve fázích vývoje a implementace. Také můžeme nabídnout prostředky a odborné znalosti pro prvotřídní řízení projektů.

Související produkty

Výztuhy

Výztuhy z našeho obsáhlého sortimentu jsou vhodné pro mnoho různých použití; nejčastěji se používají na střešní konstrukce. Velikost a tvar nosníku se liší podle požadavků na geometrii a zatížení. Nosníky se obvykle vyrábějí jako duté průřezy, ale v případě potřeby lze využít i jiné profily. Nosníky lze montovat na libovolné typy sloupů.

Sloupy s tuhou výztuží

Sloup s tuhou výztuží naší výroby se skládá z dutého ocelového profilu s rámem žebírkové tyčové výztuže umístěné uvnitř. Sloup se plní betonem na místě. Kombinace oceli a betonu zajišťuje vynikající únosnost v normálních i požárních situacích. Kompletace na místě je rychlá a povrch sloupu je hladký a je připraven pro konečnou povrchovou úpravu. Sloupy s tuhou výztuží jsou navrženy podle normy EN 1994-1-1 nebo podle místních předpisů.

Sendvičové panely

Fasádní obklady

Nosné trapézy

Kontaktujte nás