Liberta™ Solar facade

Dodejte vaší fasádě energii s architektonicky působivým panelem Liberta™ Solar, který je určený pro zabudované fotovoltaické panelové systémy.

Inspirujte se!

Vychutnejte si tvar a detail konečného povrchu fasády. Dodejte vaší fasádě energii se solárními panely Liberta. Představte si materiál a barvy při různém osvětlení a z různé perspektivy s Ruukki Design Palette Visualiser.

Informace uvedené na webové stránce jsou podle našeho nejlepšího vědomí a našich znalostí správné. Přes veškerou naší snahu zajistit přesnost, společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí, ani za žádné přímé, nepřímé nebo následně škody způsobené nesprávným použitím informací. Vyhrazujeme si právo změny.

Copyright © 2016 Ruukki Construction. Všechna práva vyhrazena.

  Technické informace
  liberta solar cz

   

  Technické řešení

  • Solární panel Liberta je plně zabudovaný systém do fasády (integrovaná fotovoltaika budovy BIPV), který přemění sluneční záření na elektřinu. Systém není závislý na slunečním teple, ale jen záření. Dokáže vyrábět elektřinu i za podmínek, když na fasádu nesvítí přímé sluneční záření, např. za oblačného nebo mlhavého počasí.
  • Vyprodukovaná elektřina se používá na vlastní potřeby budovy, nebo je připojená k hlavní rozvodné síti.
  • Použité moduly PV (fotovoltaické) jsou založené na CIGS (copper indium gallium selenide) filmové technologii, která je stále více a více převládající technologií solárních článků.
  • Solární panel Liberta přeměňuje záření přímo na elektřinu. Elektřina se shromažďuje pomocí kabelů, ktere jsou za stěnou a dále je elektrická energie přeměněna na střídavý proud (AC).
  • Žádné viditelné kabely, žádné zásahy do stěny (všechny kabely jsou v prostoru za panely)
  • Dvě řešení připojení k síti: 
   • V příípadě, že je možné připojení k hlavní síti, je veškerá energie přivedena  do sítě a následně seodkoupí požadované množství zpět.
   • V případě, že nechcete být připojeni do hlavní sítě, energie se využije pro vlastní potřebu budovy nebo její části.


  Produkt Kazeta Liberta Solar
  Rozměr A: 1198 mm (šířka skleneného modulu 1190mm)
  Rozměr B: 798 mm (výška skleněného modulu 790mm)
  Plocha:  0.96 m2 
  Hmotnost:  < 25 kg / m2 
  Hloubka (C):
  39 mm
  Horizontální spára (Dh):
  8 mm
  Vertikální spára (Dv):
  8 mm
  Otvory pro spojovací prvky:
  Ovál 5 x 10 mm
  Ventilační otvory (na dolním okraji kazety):
  Ovál 5 x 15 mm
  Kotvící prvky: Skryté
  Startovací profil:
  Potřebný

   

  Výroba energie
  Výkon modulu: 140-145 Wp
  Min. Výkon na m2: 146 Wp
  Čistá plocha pro 1 kWp:
  7.1 m2

   

  Případová studie:
  Výpočet při použití Liberta Solar, ve Finsku, Helsinki, zabudovaná na fasádě na jižní straně.


  na 1 m2 na 100 m2 na 400 m2
  Výkon: 0.146 kWp 14.7 kWp 58.1 kWp
  Moduly: 1,04 ks 105 ks 415 ks
  Napájení k síti/a: 95 kWh 9973 kWh 39 270 kWh
  Zabránění emisím CO2/a: 83 kg 8794 kg 34 630 kg  liberta solar cz after
  Barvy & povrchová úprava
   
  Barvy a povrchová úprava
  Prosklenný solární modul: Téměř černý povrch, nejbližší barva RAL Traffic black 9017
  Spojovácí prvky: Černé tesnění
  Rám kazety (ocel): Barva RR45 Kovový grafit, povrchová úprava Hiarc matt 

   

  Základní výrobní materiály  Tloušťka materiálu
  Prosklený solární modul (Vrstvené sklo*)  7.3 mm
  Propojení komponentů 7 mm
  Ocelový rám s povrchovou úpravou Hiarc 1.2 mm (celková hloubka rámu 25 mm)

  * Vrstvené sklo je typ bezpečnostního skla, které když se rozbije, drží spolu. V případě, že dojde k rozbití, toto sklo drží na svém místě, díky mezivrstvě mezi dvěma vrstvami skla. Mezivrstva udržuje vrstvy skla spojené i při rozbití a její vysoká pevnost zabraňuje rozbití skla na velké ostré části.


  Nástroje pro projektování
  Příslušenství
  Solární fasádní systém Liberta doplněný o podpůrnou konstrukci, oplechování, ukotvení a elektrické komponenty, představuje plně dokončenou fasádou, která se velmi rychle a snadno montuje. 
  Pokyny
  Certifikáty & osvědčení