Kredity BREEAM

Kredity BREEAM

BREEAM (Metoda BRE posuzování vlivů na životní prostředí) je světově nejrozšířenější metodou posuzování vlivu budov na životní prostředí.
 
BREEAM posuzuje budovy podle sedmi samostatných kritérií a poskytuje celkové hodnocení: Prošlo, Dobré, Velmi dobré, Výborné nebo Vynikající.

Bodovací kritéria BREEAM

Vyberte si níže uvedená bodovací kritéria a přečtěte si více o počtu bodů, které jsou k dispozici při použití výrobků z oceli, o použitelných produktech Ruukki a reference. Kritéria hodnocení jsou založena na verzi BREEAM International 2016 pro Novou výstavbu.

Kredity BREEAM za energii

ENE 01
Energetická účinnost
1-15 kreditů

V ekologickém certifikačním systému BREEAM se používá referenční model k ověřování energetické účinnosti navrhované budovy. Navrhované řešení se porovná s referenčním modelem, který je vypracován na základě norem daného státu. Společnost Ruukki poskytuje záruku vzduchotěsnosti pro konstrukci a zaručuje, že teoretické vzduchotěsnosti bude dosaženo také v dokončené konstrukci.
 
Společnost Ruukki dále provádí energetické výpočty pro navrhovanou budovu. Používá se energetický simulátor založený na nástroji IDA-ICE 4.0, který umožňuje odborníkům ze společnosti Ruukki stanovit spotřebu energie v budově na základě aktuálně použitých návrhů. Vzhledem k tomu, že energetická simulace se provádí podle požadavků BREEAM, simulace prováděná společností Ruukki je dosti přesná projekce hodnocení budovy BREEAM v okamžiku, kdy bude předložena k certifikaci. Energetickou simulaci lze s určitými omezeními použít také k názornému prokázání, že energetická účinnost budovy odpovídá požadavkům BREEAM na ekologickou certifikaci.

Kredity BREEAM za řízení

MAN 05
Plánování nákladů na celý cyklus životnosti a délky životnosti

Společnost Ruukki vydává doporučení pro náležité intervaly údržby produktů.
 
Analýza nákladů na celý cyklus životnost pláště budovy podle hodnocení BREEAM musí pokrývat náklady na výrobu, využívání a likvidaci energy panelů po dobu studie 25 nebo 30 let a 60 let. Náklady by měly být vyjádřeny jak v reálné hodnotě, tak v odpočtu zpět do současnosti.

Výstavba

 • Náklady na dodání
 • Náklady na dopravu
 • Náklady na výstavbu
 
Údržba

 • Každoroční inspekce budovy
 • Postupy každoroční údržby, např. čištění povrchu
 • Náklady na údržbu a opravy
 • Polyester a matný polyester: každých 15 až 20 let
 • Pural a Hiarc (PVDF): každých 20 až 30 let
 
Likvidace/výměna
 • Náklady na demontáž
 • Náklady na dopravu
 • Náklady na konečnou likvidaci
 • Náklady na výměnu

Kredity Breeam za zdraví a duševní pohodu

HEA 01
Vizuální komfort
1-6 kreditů

Cíl a požadavky 

Zajistit uživatelům budovy dostatečný přístup k dennímu světlu. 

Náš přínos

Slučitelnost ocelových konstrukcí s vysoce glazovanými fasádami a „světlost“ a schopnost dlouhého klenutí ocelových konstrukcí usnadní získání tohoto kreditu. 

Příslušné produkty Ruukki

Referenční normy a směrnice

 • Směrnice CIBSE o osvětlení LG10.
 • Směrnice CIBSE o osvětlení LG1019.
 • EN 12464: Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostředí.

Kredity BREEAM za materiály

MAT 01
Dopady po celou dobu životního cyklu
1-6 kreditů

Společnost Ruukki pravidelně poskytuje údaje pro LCA. Prohlášení o ekologickém výrobku, EPDs, jsou k dispozici pro produkty Ruukki construction. EPDs jsou ověřené třetí stranou a splňují požadavky mezinárodních standardů ISO 14025 and EN 15804.

Sendvičové panely Ruukki se skládají ze dvou ocelových plechů s barevnou povrchovou úpravou, které jsou spojeny s jádrem z minerální vlny (MW), nebo polyisokyanurátu (PIR). Izolační materiály použité v sendvičových panelech Ruukki získali nejvýšší A+ nebo A hodnocení v hodnocení izolačních médií v rámci Green Guide Environmental Evaluation.


Izolační materiál Skleněná vata Minerální vlna PIR
Název produktu Ruukki SPA 230 E LIFE SPA 230 E SP2E 120 PIR
Hodnota U (W/m2K) 0,16 0,17 0,17
Tloušťka (mm) 230 230 120
Tloušťka ocelového plechu (vnějšího/vnitřního, mm) 0,6/0,5 0,6/0,5 0,5/0,5
Hmotnost izolace (kg/m3) 60 86 40


Izolace Množství (kg/m3) Hodnocení
Skleněná vata 60
Skleněná vata 48 A+
Skleněná vata 80 A
Minerální vlna 86 A
PIR 40 AMAT 03
Uvážlivé zajišťování materiálů
1-4 kredity

Vstupním materiálem použitým při výrobě stavebních prvků je za tepla valcovaná ocel ve svitcích nebo tabulích, které se vyrábějí v ocelárnach SSAB v Raaha a Hämeenlinna ve Finsku a dále se zpracovávají do stavebních komponent v různých výrobních závodech společnosti Ruukki. Všechny výrobní procesy mají certifikaci podle normy ISO 14001.
 
Ocel používaná ve skeletech se někdy vyrábí v Raahe a zapracovává do skeletových komponent ve výrobních závodech společnosti Ruukki. Oba procesy mají certifikaci podle normy ISO 14001.
 
Minerální vlna používaná v Ruukki life panelech se vyrábí z recyklovaného skla, a proto je v klasifikaci Zeleného průvodce zařazena pod skleněnou vatu.

Dodavatelé izolačního materiálu mají certifikaci podle normy ISO 14001.Kredity BREEAM za odpad

WST 01
Nakládání se stavebním odpadem
1-4 kredity

Společnost Ruukki může před dodáním produktu poskytnou informace o použitých obalových materiálech. 

Společnost Ruukki poskytuje službu sběru odpadu ze sendvičových panelů na staveništi. Nyní je tato služba k dispozici pouze ve Finsku.