Certifikat och intyg

Ruukkis kvalitets- och miljöfrågor styrs i enlighet med kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 och miljöledningsstandarden ISO 14001. År 2010 utgjorde certifierade system 99 procent av produktionen (2009: 98 procent), och år 2009 87 procent av de anställda (2008: 80 procent). 

I enlighet med ledningssystemen, identifieras processer och miljöaspekter inom Ruukkis verksamhet, och målsättningar och planer för att uppnå dem formuleras. En del av miljöledningssystemet innebär att identifiera de lagkrav som berör verksamheten och säkerställa efterlevnaden av dessa och andra frivilliga åtaganden. Att identifiera och utveckla intressenters behov är också en viktig del av att hantera kvalitets- och miljöfrågorna.

 För att säkerställa kontinuerlig förbättring utvärderas systemen och verksamheten regelbundet med hjälp av både interna och externa granskningar. Vid granskningar fastställs huruvida systemen uppfyller kraven eller inte. Dessutom fastställer ledningen i sina granskningar regelbundet huruvida kvaliteten och miljöledningssystemen uppfyller de fastställda målen.

Certifikat och intyg efter produkt

Sandwichpaneler

Här återfinns certifikat och intyg avseende sandwichpaneler.

Fasadbeklädnader

Här återfinns certifikat och intyg avseende fasadbeklädnader.

Bärande högprofil

Här återfinns certifikat och intyg avseende bärande högprofil.

Ledningssystemcertifikat

FileTypeSizeUploaded onDownload
ISO-3834-2 IQnet certificatePDF185,95 KB08 sep, 2016 Download
ISO-3834-2-certificate-quality-mgmt-system-Ruukki-Construction annexPDF150,35 KB08 sep, 2016 Download
Certificate of factory production control EN-1090 Ruukki Construction Anderslöv SwedenPDF47,17 KB17 maj, 2016 Download
Policy qualityPDF40,06 KB17 maj, 2016 Download
Certificate of factory production control EN-1090 Ruukki Construction Gargzdai LithuaniaPDF363,97 KB17 maj, 2016 Download
Certificate of factory production control EN-1090 Ruukki Construction Oborniki PolandPDF85,41 KB17 maj, 2016 Download
Certificate of factory production control EN-1090 Ruukki Construction Peräseinäjoki FinlandPDF51,10 KB17 maj, 2016 Download
Certificate of factory production control EN-1090 Ruukki Construction Ylivieska FinlandPDF50,62 KB17 maj, 2016 Download
ISO-14001 Certificate-Environmental-management-system- Ruukki ConstructionPDF98,28 KB17 maj, 2016 Download
ISO 14001 Certificate-Ruukki Construction-certified-locationsPDF37,31 KB17 maj, 2016 Download
ISO-3834-2 Certificate-quality-mgmt-system- Ruukki ConstructionPDF93,66 KB17 maj, 2016 Download
ISO-9001 certificate-Quality-management-system- Ruukki ConstructionPDF99,72 KB17 maj, 2016 Download
Certificate of Installation of structural steelPDF30,05 KB17 maj, 2016 Download
Policy environmentalPDF40,98 KB17 maj, 2016 Download
ISO 9001 certificate-Ruukki Construction-certified locationsPDF37,31 KB17 maj, 2016 Download
Policy safetyPDF54,02 KB17 maj, 2016 Download