Certifikačné školenie 2017

2 08, 2017

Región Západ: 22.2.2017, 9:30-15:30

Región Stred: 23.2.2017, 9:30-15:30

Región Východ: 2.3.2017, 8:00-13:00

Pre bližšie informácie kontaktujte našich obchodných zástupcov v príslušných regiónoch.

Kontaktujte nás